Ako prebieha developerský projekt

Posúdenie možnosti pripojenia Územné rozhodnutie Stavebné povolenie Plnenie podmienok zmluvy