Existencia a zakresľovanie sietí

Potrebujete vyjadrenie k existencii sietí, prípadne ich zákres pre stavebný úrad? (napr. plánujete pripojiť stavbu na verejné rozvodné siete - plyn, voda, kanalizácia, rekonštrukciu rodinného domu či prístavbu)

Pre okamžité získanie zákresu sietí sa zaregistrujte na Geoportáli, kde si zákres môžete jednoducho stiahnuť.


Pre získanie zákresu sietí potvrdeného (pečiatkou a podpisom) spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.:

Do 30 dní od doručenia Žiadosti vám pošleme vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení, ktorých je naša spoločnosť vlastníkom a prevádzkovateľom a ktoré obsahuje:

  • Potvrdenie k existencii elektroenergetických zariadení a
  • Zákres elektroenergetických vedení.

Služba je bezplatná.


Potrebujete zakresliť, kde sa nachádzajú oznamovacie káble v správe ZSE na území západného Slovenska? (napr. pre účely stavebného konania)

Pre získanie informatívneho zákresu oznamovacích káblov v teréne:

  • nás navštívte osobne na adrese Čulenova 3, Bratislava, 1. poschodie,  kancelária A 201 v úradných hodinách pre verejnosť:
    • Pondelok: 8:00 až 10:00
    • Streda: 8:00 až 10:00 a 13:00 až 15:00
  • prineste so sebou aktuálnu snímku z katastrálnej mapy predmetného pozemku, ktorú vytvoríte v aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli.

Po vzájomnej dohode vám informatívny zákres vo formátoch PDF, JPG zašleme na vašu e-mailovú adresu.

Služba je bezplatná.