ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zariadenia na uskladňovanie elektriny

Plánujete pripojiť zariadenie na uskladňovanie elektriny (ďalej ZUE)? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

 Čo je zariadenie na uskladňovanie elektriny (ZUE)

Upozornenie

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Plánujem pripojiť:

Lokálny zdroj + ZUE  Komerčný zdroj + ZUE  Samostatné ZUE