Existencia a zakresľovanie sietí

Potrebujete informatívny zákres našich sietí? (napr. plánujete pripojiť stavbu na verejné rozvodné siete - plyn, vodu, kanalizáciu, rekonštrukciu rodinného domu či prístavbu)

Informatívny zákres elektroenergetických sietí, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je naša spoločnosť, môžete získať dvoma spôsobmi:

 1. Online bez vypisovania žiadostí a bez čakania cez našu webovú aplikáciu Geoportál. Zákres získate obratom v elektronickej forme na vami zadaný e-mail, stačí sa na Geoportáli zaregistrovať a sami si môžete vytvoriť požadovaný zákres sietí vo formáte PDF, alebo DGN.

  Upozornenie

  Niektoré služby Geoportálu môžu byť spoplatnené.

  Informatívny zákres cez Geoportál:
  • získate použitím služby „Informácie o existencii siete DGN/PDF“,
  • môžete si vybrať medzi formátmi PDF alebo DGN,
  • výsledný dokument bude obsahovať len mapu s informatívnym zákresom (priebehy trás elektroenergetických sietí s rozlíšením zem/vzduch a napäťovej úrovne),
  • poskytnutie informácie z územia do 100x100 m získate bezplatne (len formát PDF),
  • poskytnutie informácie z územia nad 100x100 m je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb distribúcie elektriny (položka 130),
  • služba je poskytovaná jednoduchou formou e-shopu: Prihlásite/Zaregistrujete sa – Určíte záujmové územie – Zvolíte spôsob platby online/prevodom (ak je platba vyžadovaná) – Stiahnete si požadované údaje.
 2. Poštou po vyplnení a odoslaní príslušného formulára. Zákres sietí z územia maximálne do 100x100 m vám pošleme v papierovej forme poštou na vami uvedenú adresu v lehote do 30 kalendárnych dní.

  Pre získanie zákresu sietí poštou postupujte nasledovne:

 

 


 

Zákres oznamovacích sietí v správe spoločnosti Západoslovenská distribučná

Potrebujete zakresliť, kde sa nachádzajú oznamovacie káble v správe našej spoločnosti, na území západného Slovenska? (napríklad pre účely stavebného konania)

Pre získanie informatívneho zákresu oznamovacích káblov v teréne:

 • nás navštívte osobne na adrese Čulenova 3, Bratislava (prízemie, kancelária B107) v úradných hodinách pre verejnosť:
  • pondelok od 8.00 do 10.00 h,
  • streda od 8.00 do 10.00 h a od 13.00 do 15.00 h.
 • žiadosť s aktuálnou snímkou z katastrálnej mapy predmetného pozemku pošlite na e-mailovú adresu zakresytelco@zsdis.sk.
  V prípade, že potrebujete písomné vyjadrenie, pošlite žiadosť na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., tím Telco, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
 • prineste so sebou aktuálnu snímku z katastrálnej mapy predmetného pozemku, ktorú vytvoríte v aplikácii Geoportál (cez funkciu „Situačný plán“ alebo na Katasterportáli;

Služba je bezplatná.

Upozornenie

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku (COVID-19) sú do odvolania zrušené stránkové hodiny pre verejnosť na zákres oznamovacích sietí.

Vašu požiadavku na zákres radi vybavíme elektronicky po zaslaní skenu situácie vo formáte PDF alebo JPG na e-mailovú adresu zakresytelco@zsdis.sk.

Tip

V prípade, že potrebujete naše vyjadrenie k projektovej dokumentácii, postupujte nasledovne: