Existencia a zakresľovanie sietí

Potrebujete vyjadrenie k existencii sietí, prípadne ich zákres pre stavebný úrad? (napr. plánujete pripojiť stavbu na verejné rozvodné siete - plyn, voda, kanalizácia, rekonštrukciu rodinného domu či prístavbu)

Zákres elektroenergetických sietí

Informatívny zákres sietí (bez pečiatky a podpisu) získate online, bez vypisovania žiadostí a bez čakania, cez našu webovú aplikáciu. Stačí, ak sa zaregistrujete na Geoportáli a sami si môžete vytvoriť požadovaný informatívny zákres sietí vo formáte PDF alebo DGN. Upozornenie: niektoré funkcie Geoportálu môžu byť spoplatnené.

Pre získanie zákresu sietí, potvrdeného pečiatkou a podpisom spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.:

Do 30 dní od doručenia žiadosti vám pošleme v papierovej forme vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení, ktorých je naša spoločnosť vlastníkom a prevádzkovateľom. Vyjadrenie obsahuje:

  • Potvrdenie k existencii elektroenergetických zariadení a
  • Zákres elektroenergetických vedení.

Služba je bezplatná.


Zákres oznamovacích sietí v správe spoločnosti Západoslovenská distribučná

Potrebujete zakresliť, kde sa nachádzajú oznamovacie káble v správe našej spoločnosti, na území západného Slovenska? (napríklad pre účely stavebného konania)

Pre získanie informatívneho zákresu oznamovacích káblov v teréne:

  • nás navštívte osobne na adrese Čulenova 3, Bratislava (prízemie, kancelária B107) v úradných hodinách pre verejnosť:
    • pondelok od 8.00 do 10.00 h,
    • streda od 8.00 do 10.00 h a od 13.00 do 15.00 h.
  • žiadosť s aktuálnou snímkou z katastrálnej mapy predmetného pozemku pošlite na jozefina.kopernicka@zsdis.sk alebo martina.kovacsova@zsdis.sk. V prípade, že potrebujete písomné vyjadrenie, pošlite žiadosť na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., tím Telco, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
  • prineste so sebou aktuálnu snímku z katastrálnej mapy predmetného pozemku, ktorú vytvoríte v aplikácii Geoportál (cez funkciu „Situačný plán“ alebo na Katasterportáli;

Služba je bezplatná.