ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Jednotlivé plombovanie

Potrebujete porušiť a obnoviť prevádzkovú plombu na svojom odbernom mieste z dôvodu rekonštrukcie, poruchy alebo výmeny hlavného ističa? Objednajte si službu „Obnovenie prevádzkovej plomby“.

Zariadenia v elektromerovom rozvádzači musia byť zabezpečené plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, aby sa zabezpečila ich správna funkčnosť a zabránilo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Plombovanie častí v elektromerovom rozvádzači, ktoré sú súčasťou vášho zariadenia (napr. hlavný istič, kryt svorkovnice elektromera a pod.), je potrebné vykonať pri každom zásahu, kedy príde k porušeniu plomb.

Upozornenie

Ak požadujete zaplombovanie viac ako 2 elektromerov, ktoré sú umiestnené v jednom pripojenom objekte (napr. bytový dom), podajte žiadosť o hromadné plombovanie.

Obnovenie prevádzkovej plomby

V prípade, že potrebu obnovenia prevádzkovej plomby vyvoláte z nižšie uvedených dôvodov vy, realizácia je spoplatnená podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny. Spoplatnenú službu Obnovenie prevádzkovej plomby objednajte prostredníctvom nášho e-Shopu ak žiadate o:

  • zníženie hodnoty hlavného ističa;
  • zníženie počtu fáz z 3 na 1;
  • zmenu spôsobu pripojenia (prekládka elektromera bez zmeny prípojky);
  • máte poruchu na vašom zariadení (napr. pokazený alebo vyhorený hlavný istič, zhorený kábel prípojky nízkeho napätia);
  • riešite výmenu hlavného ističa z dôvodu nesúladu a dostali ste od nás výzvu na jeho inštaláciu,
  • iný zásah do zabezpečených/zaplombovaných častí v elektromerovom rozvádzači (napr. príprava na pripojenie fotovoltiky a pod.).

Služba zahŕňa:

  • odplombovanie elektromera/hlavného ističa,
  • kontrolu zariadenia,
  • obnovenie prevádzkovej plomby a ostatné náklady s tým spojené.

Obnovenie prevádzkovej plomby je bezplatné v prípade prípravy elektromerového rozvádzača na navýšenia hodnoty hlavného ističa alebo navýšenia počtu fáz. V týchto prípadoch nás o odplombovanie požiadajte e-mailom na odberatel@zsdis.sk.

Upozornenie

V prípade, že pri rekonštrukcii dôjde k zmene technických podmienok pripojenia, zmení sa maximálna rezervovaná kapacita (hodnota hlavného ističa), počet fáz, požadované meranie, je potrebné ešte pred zásahom do inštalácie podať novú žiadosť o pripojenie.