ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Posúdenie možnosti pripojenia

Plánujete stavať zariadenie na výrobu elektriny a neviete, či a ako ho bude možné v danej lokalite pripojiť na distribučnú sústavu elektrickej energie?

Oznam:

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Existenciu distribučnej sústavy vo vybranej lokalite západného Slovenska si môžete preveriť v aplikácii Geoportál.

Upozornenie

Tento postup platí iba v prípade, ak potencionálne preverujete možnosť pripojenia vo vami vybranej lokalite. V prípade, že chcete požiadať o pripojenie aj bez preverenia možností v danej lokalite podajte žiadosť o pripojenie.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia:
 2. Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať:
  • bod napojenia do distribučnej sústavy;
  • veľkosť maximálneho inštalovaného výkonu;
  • definovanie deliaceho miesta;
  • požadované umiestnenie elektromerového rozvádzača;
  • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy - ak je to možné, návrh konkrétneho riešenia.
 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite a neslúži  ako vyjadrenie  pre vydanie územného alebo stavebného rozhodnutia.

Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až v Zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. potom ako nás požiadate o uzatvorenie zmluvy.