ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Miestny prevádzkový predpis - kontaktný formulárDoplňte zvyšnú časť čísla zmluvy o pripojení
12
24ZZS

Ochrana osobných údajov


Späť

Katastrálne územie:
Obchodné meno alebo meno a priezvisko:


Správa
Informácie k požadovaným prílohám - MPP predkladané na posúdenie musia obsahovať:
  • textovú časť MPP (vo formáte MS Word),
  • čitateľnú jednopólovú schému alebo viaceré jednopólové schémy elektrickej stanice (vo formát PDF).
Pri tvorbe MPP je vhodné vychádzať zo Vzorových MPP.
Maximálna veľkosť jednej prílohy je 20 MB a je možné nahrať najviac 5 príloh v celkovom objeme 20 MB.
Ďakujeme, váš formulár bol úspešne odoslaný.