Hodnoty

 Tip:

Spôsob použitia typových diagramov odberu

Zo skúsenosti vieme, že zorientovať sa v používaní TDO je pomerne náročné. Stiahnite si preto návod s popisom, ako TDO používať.