ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Vytyčovanie sietí

Plánujete výstavbu, opravu alebo prekládku inžinierskych sietí alebo terénne úpravy a potrebujete vytýčiť našim pracovníkom priamo v teréne, kde sa nachádzajú podzemné elektrické káble?

Pre vytýčenie elektrických káblov priamo v teréne:

  • vyplňte formulár objednávka na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny, v predmete Objednávky označte možnosť Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN,
  • k objednávke priložte mapu k vytyčovaniu káblov z aplikácie Geoportál
  • podpísanú Objednávku s prílohou pošlite v dostatočnom časovom predstihu, 30 dní pred požadovaným termínom realizácie služby, na odberatel@zsdis.sk, alebo na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava1.

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.