ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Štandardy merania

Nepriame a polopriame meranie

Napäťová úroveň MM Maximálna rezervovaná kapacita Trieda presnosti   Merané hodnoty Spôsob záznamu
Mer. trans. Elektromera
VVN nad 15 MW 0,2S 0,2   Profily v 4Q 15 min. profily + registre
pod 15 MW 0,2S 0,5; C   Profily v 4Q 15 min. profily + registre
VN 0,5S 0,5; C   Profily v 4Q 15 min. profily + registre
NN nad 80 A 0,5S 1; B   Profily v 4Q 15 min. profily + registre

Priame meranie

Napäťová úroveň MM Kategória 1) Maximálna rezervovaná kapacita Ročná spotreba OM Trieda presnosti elektromera Druh elektromera Merané hodnoty Spôsob záznamu
NN 1 nad 45 A vrátane nad 15 MWh vrátane 2; A Pokročilá Profily v 4Q 15 min. profily + registre
2 nad 45 A vrátane nad 4 MWh do 15 MWh 2; A Pokročilá Profily v 4Q 15 min. profily + registre
3 pod 45 A nad 4 MWh vrátane 2; A Základná Profily v 2Q 15 min. profily + registre
4 OM s výrobným zariadením na výrobu EE, s nabíjacou stanicou   2; A Špeciálna Profily v 2Q 15 min. profily + registre
- pod 45 A 2) pod 4 MWh 2; A - 1Q Registre

 

MM – meracie miesto
OM – odberné miesto
EE – elektrická energia
4Q – štvorkvadrantné meranie činnej a jalovej energie
2Q – dvojkvadrantné meranie činnej energie
1Q – jednokvadrantné meranie činnej energie
1) Určenie na základe vyhlášky 358/2013 Z. z.,
2) Zahŕňa aj odberné miesta od 45 A do 80 A vrátane, mimo kategorizácie podľa vyhlášky 358/2013 Z. z.