ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

SMS a e-mail notifikácie o poruchách

Ak na vašom odbernom mieste vznikne porucha, ktorá trvá dlhšie než 15 minút, automaticky vám bezplatne zašleme informačnú SMS alebo e-mail*

*Upozornenie

V súčasnosti prebieha pilotná prevádzka tejto služby, v rámci ktorej je poskytovaná na celom distribučnom území našej spoločnosti okrem bratislavských okresov.

Cieľom notifikácie je informovať odberateľov elektriny o poruche na ich odbernom mieste aj v čase, keď sa nachádzajú na inom mieste, napríklad v práci.

Službu nie je potrebné si aktivovať, SMS posielame automaticky na vaše mobilné telefónne číslo, ktoré evidujeme v našom systéme. V prípade, že nemáme k dispozícii vaše telefónne číslo, zasielame notifikáciu na e-mailový kontakt. 

V prípade ak:

 • nechcete dostávať notifikácie o poruchách;
 • nechcete dostávať informáciu o poruche na mobilné telefónne číslo, ale len e-mailom;
 • vám prichádza SMS alebo e-mail notifikácia o poruche na odbernom mieste, ktoré vám nepatrí;
 • nechcete dostávať notifikácie o poruchách v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod.;
 • chcete preveriť, či evidujeme vaše aktuálne mobilné telefónne číslo, na ktoré máte záujem dostávať notifikácie o poruchách;

napíšte nám na odberatel@zsdis.sk.

Ak sa vaše odberné miesto nachádza mimo bratislavských okresov (v rámci pilotného projektu tejto služby na ich území notifikácie zatiaľ nezasielame), porucha trvá viac než 15 minút, a vám napriek tomu neprišla SMS ani e-mailová notifikácia, pravdepodobne máme v systéme pre vaše odberné miesto už neaktuálne kontaktné údaje. Platné kontaktné údaje nám môžete nahlásiť e-mailom na odberatel@zsdis.sk.

 1. Notifikácie o aktuálnych poruchách zasielame pre odberné miesta, pripojené na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN), na distribučnom území spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., okrem bratislavských okresov.
 2. Notifikácia je automaticky generovaná a zasielaná pre poruchy s trvaním viac ako 15 minút.
 3. Notifikácie sú primárne zasielané na mobilné telefónne číslo zákazníka, ktoré evidujeme v našom systéme.
 4. Ak neevidujeme mobilné telefónne číslo zákazníka a máme v evidencii jeho e-mailovú adresu, notifikácie sú zasielané formou e-mailovej správy.
 5. V prípade, že evidujeme mobilného telefónne číslo zákazníka, aj jeho e-mailovú adresu, notifikáciu zasielame iba formou SMS na telefónne číslo.
 6. V prípade, ak porucha vznikla pred viac ako 48 hodinami (oneskorené nahlásenie poruchy), notifikáciu zákazníkovi nezasielame.

Na vaše otázky o službe SMS a e-mail notifikácie o poruchách radi odpovieme na odberatel@zsdis.sk.

SMS a e-mail notifikácie o poruchách