Benefity

Sme hrdí na náš sociálny program, vďaka ktorému si naši zamestnanci môžu užívať množstvo finančných aj nefinančných benefitov. Mimoriadne široká škála výhod radí spoločnosť Západoslovenská distribučná medzi lídrov na trhu v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Sociálna starostlivosť

Náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN nad rámec zákonníka práce

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Sociálna výpomoc pri zložitých životných situáciách

Pravidelný príspevok pre bývalých zamestnancov na dôchodku

Poistenie voči škode vzniknutej počas výkonu práce

Rekreácia

Finančný príspevok na regeneráciu pracovnej sily (každý rok)

Rekreačné poukazy na dovolenku na Slovensku

5 dní dovolenky navyše

Sviatok navyše - Deň energetiky (1. október)

Rodina

Denné tábory pre deti zamestnancov

Mikuláš pre deti zamestnancov

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok na rekreáciu pre deti s preukazom ZŤP

Voľno navyše pre matky s deťmi

Zdravie

Nadštandardná zdravotná starostlivosť - nadštandardné zdravotné prehliadky, zdravotné kampane

Dni zdravia

Zábava a šport

Megawatt Party - veľká spoločná oslava Dňa energetiky

ZSE Rodinný deň

MultiSport karta

Firemné športové kluby

Firemné hobby kluby

Zamestnanecký sponzoring

Teambuildingy

Vstupenky do divadla (SND Bratislava, DAB Nitra)

Ďalšie benefity

Stravovacie poukážky plne hradené zamestnávateľom

Odmena pri pracovných výročiach

Odmena pri životnom jubileu 50 rokov

Darčeky z chránených dielní a pri špeciálnych príležitostiach

Interné súťaže

Právna poradňa pre zamestnancov