ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Preskúšanie elektromera

Máte podozrenie na nesprávne fungovanie elektromera na vašom odbernom mieste?

Ak máte napriek kontrole elektromera našimi pracovníkmi (pri ktorej nebol zistený žiadny problém ani porucha) podozrenie na nesprávne fungovanie elektromera na vašom odbernom mieste, môžete požiadať o:

Vyplnenú a podpísanú žiadosť nám pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.,
P. O. BOX 292,
810 00 Bratislava

Upozornenie

Pokiaľ preskúšanie nepotvrdí chybu elektromera, ste povinný uhradiť poplatok za preskúšanie meradla podľa aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny.