ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Etický kódex a whistleblowing

Transparentné vzťahy, dobrá pracovná atmosféra a zodpovedné podnikanie sú pre nás mimoriadne dôležité.

Etický kódex ZSD definuje princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., hlási. Zároveň predstavuje záväznú príručku konania pre zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí s našou spoločnosťou spolupracujú.

Etický kódex ZSD

Whistleblowing systém skupiny ZSE, do ktorej naša spoločnosť patrí, ponúka možnosť nahlásiť porušenie zákonov, predpisov a iných pochybení našim zamestnancom, ako aj tretím stranám, ako sú dodávatelia alebo zákazníci. Urobiť tak môžu prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na stránke skupiny ZSE.

Ďalšie dôležité kontakty a informácie pre oznamovateľov