ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Naši partneri

Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce alebo prekládku distribučného vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov.   

Oblasť:

Projektové práce pre zariadenia VN, NN 

EDWIN s.r.o.
Elektro-inžiniering,s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
LiV - EPI, s.r.o.
MČ Projekty, s.r.o.
PATÁK s.r.o.
VUJE, a.s.
Enaco, s.r.o.
Bevatron s.r.o.
EUB, s. r. o.
ENData, s.r.o.
ELSPOL - SK, s. r. o.
ELPP, s. r. o.
ELUNITA, s. r. o.
elkatel s.r.o.
PETROSTAV SK s.r.o.

Projektové práce pre elektrické stanice 110/22kV

ABB, s.r.o.
Alter Energo, a.s.
EGEM s.r.o.
OMEXOM GA Energo, s.r.o.
LIV-EPI, s.r.o.
SPIE Elektrovod, a.s.
VUJE, a.s.

Projektové práce pre vzdušné 110 kV vedenia

EDWIN s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
LiV - EPI, s.r.o.
SPIE Elektrovod, a.s.
VUJE, a.s.
EGEM s.r.o.
PROVED s.r.o.

Elektromontážne práce VN, NN

ENERGONET NITRA, s.r.o.
ELViP, s.r.o.
PATÁK s.r.o.
Enerline, s. r. o.
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a. s.
ELSPOL - SK, s. r. o.
PPA INŽINIERING, s. r. o.
Elektromont Topoľčany s.r.o.
DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.
EGEM, s. r. o.
LANÍK, s.r.o.
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
VELEN s.r.o.
PETROSTAV SK s.r.o.
ENERGO-GROUP KOŠICE, s.r.o.
PROENERGS s.r.o.

Ak potrebujete zabezpečiť likvidáciu odpadu a materiálu vzniknutého pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia, môžete využiť niektorého z našich zmluvných partnerov.

ŽP EKO QELET a.s. www.ekoqelet.sk
P + K s.r.o. www.p-k.sk
VAMA METAL, s.r.o. www.vamametal.sk
DARUTIL s.r.o. www.darutil.sk
BH METAL, s.r.o. www.bhmetal.sk
ZELKOV, s.r.o. www.zelkov.sk
Barcaj, s.r.o. Devínska cesta, Stupava
Ján Toman - METAL Bielická 902/111, Partizánske