Naši partneri

Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce alebo prekládku distribučného vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov.   

Oblasť:

Projektové práce pre zariadenia VN, NN 

EDWIN s.r.o.
Elektro-inžiniering,s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
LiV - EPI, s.r.o.
MČ Projekty, s.r.o.
PATÁK s.r.o.
VUJE, a.s.
Enaco, s.r.o.
Bevatron s.r.o.
EUB, s. r. o.
ENData, s.r.o.
ELSPOL - SK, s. r. o.
ELPP, s. r. o.
ELUNITA, s. r. o.
elkatel s.r.o.
PETROSTAV SK s.r.o.

Projektové práce pre elektrické stanice 110/22kV

ABB, s.r.o.
Alter Energo, a.s.
EGEM s.r.o.
OMEXOM GA Energo, s.r.o.
LIV-EPI, s.r.o.
SPIE Elektrovod, a.s.
VUJE, a.s.

Projektové práce pre vzdušné 110 kV vedenia

EDWIN s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
LiV - EPI, s.r.o.
SPIE Elektrovod, a.s.
VUJE, a.s.
EGEM s.r.o.
PROVED s.r.o.

Elektromontážne práce VN, NN

ENERGONET NITRA, s.r.o.
ELViP, s.r.o.
PATÁK s.r.o.
Enerline, s. r. o.
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a. s.
ELSPOL - SK, s. r. o.
PPA INŽINIERING, s. r. o.
Elektromont Topoľčany s.r.o.
DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.
EGEM, s. r. o.
LANÍK, s.r.o.
HI - TECH ELEKTRO s.r.o.
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
VELEN s.r.o.
PETROSTAV SK s.r.o.
ENERGO-GROUP KOŠICE, s.r.o.
PROENERGS s.r.o.

Ak potrebujete zabezpečiť likvidáciu odpadu a materiálu vzniknutého pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia, môžete využiť niektorého z našich zmluvných partnerov.

ŽP EKO QELET a.s. www.ekoqelet.sk
P + K s.r.o. www.p-k.sk
VAMA METAL, s.r.o. www.vamametal.sk
DARUTIL s.r.o. www.darutil.sk
BH METAL, s.r.o. www.bhmetal.sk
ZELKOV, s.r.o. www.zelkov.sk
Barcaj, s.r.o. Devínska cesta, Stupava
Ján Toman - METAL Bielická 902/111, Partizánske