ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Informácie pre dodávateľov tovarov, služieb a prác

Vstup

Portál pre dodávateľov obsahuje:

  • zobrazenie objednávok
  • zobrazenie faktúr
  • zobrazenie výberových konaní
  • zobrazenie zmlúv
  • spracovanie avíz
  • prihlásenie sa do kvalifikačných systémov
  • prihlásenie sa na školenia BOZP
  • správu kontaktných údajov a kategórií
  • komunikáciu
  • verejnú zónu

Všetky verejné informácie (ako napr. Všeobecné obchodné podmienky) nájdete na “Portáli dodávateľov” – časť “Verejné odkazy”.

Vstup

Eranet použite na účasť vo výberových konaniach.

Aplikácia slúži na definovanie časového rámca a chronológie vykonávaných plánovaných činností pri prácach na napäťových úrovniach VN a VVN. To všetko za účasti interných zamestnancov ako aj externých zmluvných partnerov. 

Vstup