ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Odpočet elektriny cez mobilnú aplikáciu

Nestíhate v požadovanom termíne sprístupniť odpočtárovi váš elektromer? Chcete mať lepší prehľad o spotrebe elektriny? Urobte odpočet rýchlo a jednoducho cez mobilnú aplikáciu

Kto môže urobiť odpočet cez mobilnú aplikáciu?

Odpočty cez aplikáciu môžu robiť odberatelia zo segmentu Domácnosti (dom, byt, chata a pod.) a odberatelia zo segmentu Podnikatelia s ročným zúčtovaním. Odpočty cez aplikáciu nemôžu robiť zákazníci s nainštalovaným IMS - inteligentným meracím systémom (tzv. smartmeter). Zákazníci so smartmetrom však môžu sledovať svoju spotrebu cez Distribučný portál, v časti Odberné miesta, ktorá sa zobrazí po prihlásení do portálu.

Postup, ako urobiť odpočet

Zostavili sme pre vás 4 jednoduché kroky, vďaka ktorým urobíte odpočet.

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu do vášho mobilu:

Po spustení aplikácie kliknite na ikonu v pravom hornom rohu – zobrazí sa vám menu v ktorom kliknite na prvú položku -  Prihlásenie/Registrácia. Pre registráciu je potrebné zadať meno, priezvisko a e-mail, na ktorý vám pošleme overenie registrácie.

Tip

Ak ste registrovaným používateľom nášho Distribučného portálu alebo Geoportálu, nová registrácia nie je potrebná. Použiť môžete existujúce prihlasovacie meno a heslo z jednej alebo druhej aplikácie.

Po registrácii a prihlásení priraďte miesto/miesta vašej spotreby, zadaním jednej z týchto kombinácií údajov:

 • váš EIC kód Čo je EIC kód?
 • číslo vašej zmluvy o pripojení (ak neviete nájsť číslo Zmluvy o pripojení, pre jeho zistenie využite Online chat (chatovacie okno sa nachádza na tejto stránke v pravom dolnom rohu), ktorý je k dispozícii počas pracovných dní  od 8:00 hod do 16:00 hod; prípadne vám pomôžu pracovníci Zákazníckej linky ZSD - 0850 333 999 počas pracovných dní od 7:00 do 19:00.

alebo

 • váš EIC kód Čo je EIC kód?
 • vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri našej poslednej komunikácii (najčastejšie pri uzatváraní Zmluvy o pripojení):
  • pre segment Domácnosti: e-mail a mobilné telefónne číslo
  • pre segment Podnikatelia: meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, jeho e-mail a mobilné telefónne číslo

Tip

Na to, aby ste pridali miesto spotreby, musíte mať s našou spoločnosťou uzatvorenú Zmluvu o pripojení.

Keď už ste v aplikácii prihlásený a máte priradené miesto spotreby, spustite funkciu Odpočet, pristúpte k elektromeru, na ktorom chcete odpočet realizovať a postupujte nasledovne:

a) ak ste odberateľ s jednotarifným meraním elektriny:

 • cez výber Odfotiť odfoťte elektromer tak, aby boli na fotografii rozpoznateľné stav číselníka a číslo elektromera alebo vyberte fotografiu z galérie,
 • zadajte manuálne stav odpočtu, ktorý odčítate z elektromera,
 • následne ho odošlite kliknutím na Ok.

b) ak ste odberateľ s dvojtarifným meraním elektriny (vysoká/nízka tarifa), postupujte rovnakým spôsobom ako pri jednotarifnom meraní, ale dvakrát:

 • ako prvý cez výber Odfotiť odfoťte elektromer tak, aby boli na fotografii rozpoznateľné stav číselníka, ktorý meria vysokú tarifu, a číslo elektromera alebo vyberte fotografiu z galérie,
 • zadajte manuálne stav odpočtu, ktorý odčítate z elektromera pre vysokú tarifu,
 • následne ho odošlite kliknutím na Ok,
 • ako druhý cez výber Odfotiť odfoťte elektromer tak, aby boli na fotografii rozpoznateľné stav číselníka, ktorý meria vysokú tarifu a číslo elektromera alebo vyberte fotografiu z galérie,
 • zadajte manuálne stav odpočtu, ktorý odčítate z elektromera pre nízku tarifu,
 • následne ho odošlite kliknutím na Ok,

 

Tip

Ak ste registrovaným používateľom nášho Distribučného portálu, e-Žiadostí alebo Geoportálu, nová registrácia nie je potrebná. Použiť môžete existujúce prihlasovacie meno a heslo z týchto aplikácií.

Odpočet pre podnikateľov

Odpočet vám odporúčame urobiť ku koncu kalendárneho roka, v posledné dni, ideálne k 31. 12. Váš odpočet skontrolujeme a poskytneme ho vášmu dodávateľovi elektriny pre vystavenie vyúčtovacej faktúry. Táto možnosť je, samozrejme, úplne dobrovoľná. Ak ju nevyužijete, vyúčtovacia faktúra vám bude vystavená tak ako doteraz, na základe nášho odpočtu.

Ako často je potrebné robiť odpočet?

Na odoslanie odpočtu vás kvôli vyúčtovaniu vašej spotreby vyzveme e-mailom jedenkrát ročne. Ak chcete mať priebežný prehľad  o vašej spotrebe, odporúčame vám urobiť odpočet aspoň jedenkrát mesačne, pre získanie detailného prehľadu o spotrebe odporúčame urobiť odpočet každý týždeň.

Odpočet - ďalšie funkcionality

Prehľad vám ponúka lepšie znázornenie vašej spotreby. Predpokladom pre fungovanie Prehľadu je zadanie prvého odpočtu. Na základe neho bude vypočítaná vaša priemerná spotreba od posledného vyúčtovania. Následne vám bude zobrazený predpoklad týždennej, mesačnej a ročnej spotreby.

 

Pod názvom Moje miesta nájdete detailné informácie o odberných miestach, pre ktoré môžete vykonať odpočet. Pomenovanie každého z nich sa dá upraviť (napríklad „môj byt“, „chata“ a podobne). Miesta spotreby sú kategorizované podľa druhu: dom, byt, stavba, garáž či sklad. Ak zaradenie vášho miesta spotreby do kategórie nezodpovedá skutočnosti, môžete ho upraviť.

Ak máte záujem o podrobnú analýzu spotreby bytu alebo domu, v časti Moje miesta môžete zadať doplňujúce údaje o zložení vašej domácnosti (napr. počet detí, dospelých a seniorov v domácnosti), či zoznam spotrebičov vo vašej domácnosti. Na základe týchto údajov bude aplikácia poskytovať analýzu z porovnania podobne zložených domácností. 

 

V časti História vidíte zoznam odpočtov, ktoré ste urobili. V prípade „fotoodpočtov“ si v detaile môžete pozrieť aj snímky elektromera. Označenie „odoslaný“ znamená, že aplikácia odpočet spracovala. Označenie „uložený“ znamená, že odpočet bol doručený k nám do ZSD. Ak by ste urobili nesprávny odpočet, v Histórii ho máte možnosť vymazať potiahnutím konkrétneho záznamu doľava. Odpočet sa nevymaže z našich systémov, avšak zmizne z aplikácie, aby nesprávny údaj neskresľoval váš graf v Prehľade.

Tip

Vďaka odpočtu cez mobilnú aplikáciu dokážete zistiť, akú spotrebu má vaša domácnosť keď nie ste doma, aj ako sa spotreba zvýši, keď sú doma všetci členovia domácnosti.