ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Chatbot pre nahlásenie poruchy

Chcete preveriť dôvod bezprúdia na vašom odbernom mieste alebo nám nahlásiť výpadok elektriny? Vybavte to online, bez čakania na spojenie s operátorom Poruchovej linky, prostredníctvom chatbota.

Čo je Chatbot Edo a čo vám pomôže vyriešiť?

Chatbot Edo je webová aplikácia v podobe chatovacieho okna, ktoré sa zobrazuje na tomto webe v pravom dolnom rohu.

Určený je predovšetkým na riešenie poruchových stavov – prostredníctvom neho viete zistiť, čo je príčinou prerušenia dodávky elektriny na vašom odbernom mieste, teda preveriť, či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ sa jedná o poruchu, o ktorej ešte nevieme, dokážete s jeho pomocou zrealizovať jej nahlásenie.

Chatbot vám tiež dokáže poradiť pri riešení pripojenia nového odberného miesta - navedie vás na stránku s informáciami o tejto problematike a na webový formulár žiadosti o pripojenie.

Aké údaje požaduje chatbot pre nahlásenie poruchy?

Najrýchlejšia identifikácia odberného miesta je zadanie vášho EIC kódu alebo sériového čísla vášho elektromera v kombinácii s názvom obce, v ktorej sa vaše odberné miesto nachádza. Chatbot Edo však dokáže identifikovať vaše odberné miesto aj podľa mena, priezviska a adresy (v prípade firiem podľa ich názvu alebo IČO a adresy). 

 

Chatbot Edo Chatbot Edo