ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Chatbot pre nahlásenie poruchy

Chcete preveriť dôvod bezprúdia na vašom odbernom mieste alebo nám nahlásiť výpadok elektriny? Vybavte to online, bez čakania na spojenie s operátorom Poruchovej linky, prostredníctvom chatbota.

Čo je Chatbot Edo a čo vám pomôže vyriešiť?

Chatbot Edo je webová aplikácia v podobe chatovacieho okna, ktoré sa zobrazuje na tejto stránke v pravom dolnom rohu.

Určený je výhradne na riešenie poruchových stavov – prostredníctvom neho viete zistiť, čo je príčinou prerušenia dodávky elektriny na vašom odbernom mieste, teda preveriť, či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ sa jedná o poruchu, o ktorej ešte nevieme, dokážete s jeho pomocou zrealizovať jej nahlásenie.

Aký je rozdiel medzi zákazníckym chatom na hlavnej stránke tohto webu a chatbotom?

Chatbot Edo je samostatné chatovacie okno, umiestnené na tejto stránke, aj na stránke Odstávky a poruchy, ktoré je určené výhradne na riešenie poruchových stavov. Na hlavnej stránke nášho webu (v pravom dolnom rohu) sa nachádza „živý“ chat pre komunikáciu s operátorom.

Aký je rozdiel medzi nahlásením poruchy cez chatbot a cez Zákaznícku linku?

Vaša žiadosť o riešenie poruchy bude zaevidovaná a vybavovaná úplne rovnako, či už ju nahlásite cez chatbot alebo telefonicky na Poruchovej linke. Vďaka chatbotu sa však vyhnete čakaniu na spojenie s operátorom linky a nahlásenie poruchy tak zrealizujete rýchlejšie.

Aké údaje požaduje chatbot pre nahlásenie poruchy?

Najrýchlejšia identifikácia odberného miesta je zadanie vášho EIC kódu alebo sériového čísla vášho elektromera v kombinácii s názvom obce, v ktorej sa vaše odberné miesto nachádza. Chatbot Edo však dokáže identifikovať vaše odberné miesto aj podľa mena, priezviska a adresy (v prípade firiem podľa ich názvu alebo IČO a adresy). 

Chatbot Edo