Chatbot pre nahlásenie poruchy

Chcete preveriť dôvod bezprúdia na vašom odbernom mieste alebo nám nahlásiť výpadok elektriny? Vybavte to online, bez čakania na spojenie s operátorom Poruchovej linky, prostredníctvom chatbota.

Upozornenie

Chatbot je v súčasnosti v pilotnej prevádzke. V rámci nej je prevádzková doba obmedzená na pracovné dni v čase približne od 7:00 do 16:00 hod.

Čo je Chatbot Edo a čo vám pomôže vyriešiť?

Chatbot Edo je webová aplikácia v podobe chatovacieho okna, ktoré sa zobrazuje počas uvedenej prevádzkovej doby na tejto stránke v pravom dolnom rohu.

Určený je výhradne na riešenie poruchových stavov – s jeho pomocou dokážete zistiť, čo je príčinou prerušenia dodávky elektriny na vašom odbernom mieste, teda preveriť, či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ sa jedná o poruchu, o ktorej ešte nevieme, dokážete s jeho pomocou zrealizovať jej nahlásenie.

Aký je rozdiel medzi zákazníckym chatom na hlavnej stránke tohto webu a chatbotom?

Chatbot Edo je samostatné chatovacie okno, umiestnené na podstránke s poruchami, ktoré je určené výhradne na riešenie poruchových stavov. Na hlavnej stránke (v pravom dolnom rohu) sa nachádza „živý“ chat pre komunikáciu s operátorom. Pokiaľ pre riešenie bezprúdia využijete chatbota, vyhnete sa čakacej dobe na spojenie s operátorom. Nahlásenie poruchy tak vybavíte rýchlejšie.

Aké údaje požaduje chatbot pre nahlásenie poruchy?

Najrýchlejšia identifikácia odberného miesta je zadanie vášho EIC kódu alebo sériového čísla vášho elektromera v kombinácii s názvom obce, v ktorej sa vaše odberné miesto nachádza. Chatbot Edo však dokáže identifikovať vaše odberné miesto aj podľa mena, priezviska a adresy (v prípade firiem podľa ich názvu alebo IČO a adresy). 

Chatbot Edo