ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Chatbot pre nahlásenie poruchy

Chcete preveriť dôvod bezprúdia na vašom odbernom mieste alebo nám nahlásiť výpadok elektriny? Vybavte to online, bez čakania na spojenie s operátorom Poruchovej linky, prostredníctvom chatbota.

Chatbot Edo je webová aplikácia v podobe chatovacieho okna, ktoré sa zobrazuje na tomto webe v pravom dolnom rohu.

Ako vám chatbot Edo môže pomôcť v prípade poruchy?

Prostredníctvom chatovacieho okna viete zistiť, čo je príčinou prerušenia dodávky elektriny na vašom odbernom mieste, teda preveriť, či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ sa jedná o poruchu, o ktorej ešte nevieme, dokážete s jeho pomocou zrealizovať jej nahlásenie.

Najrýchlejšia identifikácia odberného miesta, potrebná pre preverenie, je zadanie vášho EIC kódu alebo sériového čísla vášho elektromera v kombinácii s názvom obce, v ktorej sa vaše odberné miesto nachádza. Chatbot Edo však dokáže identifikovať vaše odberné miesto aj podľa mena, priezviska a adresy (v prípade firiem podľa ich názvu alebo IČO a adresy). 

S čím všetkým vám Edo ešte dokáže poradiť?

Chatbot vás vie nasmerovať na konkrétny postup a žiadosť v prípade, ak chcete pripojiť nové odberné miesto do distribučnej sústavy, potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia alebo ak máte záujem o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Na základe čísla podanej žiadosti alebo čísla Zmluvy o pripojení spotreby vám napíše informáciu o kroku, ktorý bol v rámci riešenia vašej žiadosti zrealizovaný naposledy a ktorý má byť z vašej alebo našej strany vykonaný ako nasledujúci. Tieto informácie dokáže poskytnúť aj v prípade podanej Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

 

Chatbot Edo Chatbot Edo