ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Chatbot pre nahlásenie poruchy

Chcete preveriť dôvod bezprúdia na vašom odbernom mieste alebo nám nahlásiť výpadok elektriny? Vybavte to online, bez čakania na spojenie s operátorom Poruchovej linky, prostredníctvom chatbota.

Upozornenie

Chatbot je v súčasnosti v pilotnej prevádzke. V rámci nej je prevádzková doba obmedzená na pracovné dni v čase približne od 7:00 do 16:00 hod.

Čo je Chatbot Edo a čo vám pomôže vyriešiť?

Chatbot Edo je webová aplikácia v podobe chatovacieho okna, ktoré sa zobrazuje počas uvedenej prevádzkovej doby na tejto stránke v pravom dolnom rohu.

Určený je výhradne na riešenie poruchových stavov – s jeho pomocou dokážete zistiť, čo je príčinou prerušenia dodávky elektriny na vašom odbernom mieste, teda preveriť, či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ sa jedná o poruchu, o ktorej ešte nevieme, dokážete s jeho pomocou zrealizovať jej nahlásenie.

Aký je rozdiel medzi zákazníckym chatom na hlavnej stránke tohto webu a chatbotom?

Chatbot Edo je samostatné chatovacie okno, umiestnené na podstránke s poruchami, ktoré je určené výhradne na riešenie poruchových stavov. Na hlavnej stránke (v pravom dolnom rohu) sa nachádza „živý“ chat pre komunikáciu s operátorom. Pokiaľ pre riešenie bezprúdia využijete chatbota, vyhnete sa čakacej dobe na spojenie s operátorom. Nahlásenie poruchy tak vybavíte rýchlejšie.

Aké údaje požaduje chatbot pre nahlásenie poruchy?

Najrýchlejšia identifikácia odberného miesta je zadanie vášho EIC kódu alebo sériového čísla vášho elektromera v kombinácii s názvom obce, v ktorej sa vaše odberné miesto nachádza. Chatbot Edo však dokáže identifikovať vaše odberné miesto aj podľa mena, priezviska a adresy (v prípade firiem podľa ich názvu alebo IČO a adresy). 

Chatbot Edo