ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Vlastníctvo zariadení elektrického pripojenia objektu

Zistite pomocou obrázkov, ktoré časti pripojenia vášho objektu do distribučnej sústavy sú vo vašom vlastníctve (vyznačené modrou) a ktoré sú vlastníctvom ZSD (vyznačené červenou).

Pripojenie rodinného domu zo vzdušného vedenia vzdušnou prípojkou

Pripojenie rodinného domu zo vzdušného vedenia vzdušnou prípojkou

Pripojenie rodinného domu (bytového domu) s rovnou strechou zo vzdušného vedenia vzdušnou prípojkou

Pripojenie rodinného domu (bytového domu) s rovnou strechou zo vzdušného vedenia vzdušnou prípojkou

Pripojenie rodinného (bytového domu) zo vzdušného vedenia kombináciou vzdušnej a zemnej prípojky

Pripojenie rodinného (bytového domu) zo vzdušného vedenia kombináciou vzdušnej a zemnej prípojky

Pripojenie rodinného domu zo vzdušnej siete zemnou káblovou prípojkou

Pripojenie rodinného domu zo vzdušnej siete zemnou káblovou prípojkou

Pripojenie rodinného domu z podzemného káblového vedenia zemnou káblovou prípojkou

Pripojenie rodinného domu z podzemného káblového vedenia zemnou káblovou prípojkou

Pripojenie rodinného domu z podzemného káblového vedenia zemnou káblovou prípojkou (spoločná istiaca skriňa ZSD a elektromerový rozvádzač odberateľa)

Pripojenie rodinného domu z podzemného káblového vedenia zemnou káblovou prípojkou (spoločná istiaca skriňa ZSD a elektromerový rozvádzač odberateľa)

Pripojenie rodinného domu (bytového domu) z podzemného káblového vedenia pomocou priameho spojenia T-spojkou

Pripojenie rodinného domu (bytového domu) z podzemného káblového vedenia pomocou priameho spojenia T-spojkou

Pripojenie odberateľov zo vzdušnej siete umiestnenej na stavbe odberateľa

Pripojenie odberateľov zo vzdušnej sieteumiestnenej na stavbe odberateľa

Pripojenie väčších bytových domov z podzemného káblového vedenia

Pripojenie väčších bytových domovz podzemného káblového vedenia

Stiahnuť v PDF

Upozornenie

V prípade nahlásenia poruchy uskutočňujeme výjazd a opravu bezplatne len v prípade, že porucha nastala na zariadení vo vlastníctve ZSD. Výjazd k poruche na zariadení vo vlastníctve odberateľa a jeho oprava sú spoplatnenou službou.

Viac informácií