ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Náklady za výjazd a opravu po nahlásení poruchy

Na tejto stránke sa dozviete, kedy sú výjazd a oprava zariadenia po nahlásení poruchy bezplatné a kedy sú spoplatnené.

Po nahlásení poruchy uskutočňujú pracovníci ZSD výjazd za účelom kontroly a odstránenia poruchy na zariadení ZSD. V prípade poruchy na zariadení ZSD je výjazd a oprava bez akéhokoľvek poplatku.

Často sa stáva, že zariadenie ZSD je v poriadku a problém, resp. porucha je na zariadení zákazníka (vašom zariadení). V prípade, že sa počas kontroly na odbernom mieste ukáže, že porucha je len na vašom zariadení, bude vám účtovaný poplatok za zbytočne uskutočnený poruchový výjazd (položka číslo 313 v Cenníku služieb distribúcie elektriny).

Ako predísť zbytočnému (spoplatnenému) výjazdu?

Pozrite si, kde je hranica medzi zariadením ZSD a vaším zariadením. Aby ste predišli zbytočnému výjazdu našich pracovníkov a tým aj zbytočnému plateniu, odporúčame tiež, aby ste najprv skontrolovali váš hlavný istič.

Drobná oprava poruchy na vašom zariadení

Počas nahlasovania poruchy cez Poruchovú linku alebo Chatbot je vám automaticky ponúkaná možnosť drobnej opravy na vašom zariadení (zahorené a nedotiahnuté svorky, očistenie spojov, ...). V prípade vášho záujmu a súhlasu o prácu na vašom zariadení vykonáme opravu. Táto služba je spoplatnená (položka číslo 312 v Cenníku služieb distribúcie elektriny).

Tip

V prípade záujmu o kontrolu elektroinštalácie vo vašom vlastníctve môžete využiť služby nami preverených Odporúčaných elektrikárov