ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Diagnostika a drobná oprava poruchy na odbernom mieste

Chcete, aby naši pracovníci po nahlásení poruchy skontrolovali nie len zariadenie vo vlastníctve ZSD, ale aj zariadenie vo vašom vlastníctve? Tu nájdete informácie o službe.

Po nahlásení poruchy uskutočňujú pracovníci ZSD výjazd a skontrolujú/opravia zariadenie vo vlastníctve ZSD. V prípade poruchy na zariadení ZSD je výjazd a oprava bez akéhokoľvek poplatku. Často sa stáva, že zariadenie ZSD je v poriadku a problém, resp. porucha je na zariadení zákazníka (vašom zariadení). Hranicu medzi zariadením ZSD a vaším zariadením si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Počas nahlasovania poruchy cez Poruchovú linku alebo Chatbot je vám automaticky ponúkaná možnosť, aby pracovníci ZSD skontrolovali počas výjazdu aj vašu inštaláciu. Táto služba je spoplatnená (položky 311 a 312 Cenníka služieb distribúcie elektriny) a preto je pre jej realizáciu potrebný váš súhlas už pri nahlasovaní.

V prípade, že súhlasíte s využitím služby a počas kontroly sa ukáže, že porucha je na vašom zariadení, naši pracovníci vám skontrolujú prítomnosť napätia vo vašej inštalácii – na hlavnom ističi, za elektromerom a prípadne odstránia drobné nedostatky ako sú nedotiahnuté alebo zahorené svorky. Pomôžu tiež bližšie diagnostikovať miesto poruchy na vašom zariadení (napr. poruchu na zemnej káblovej prípojke, poruche na zvode zo strechy do domu a pod.).

V prípade, že s využitím služby nesúhlasíte, je potrebné aby ste sa s problémom na vašom zariadení obrátili na vášho elektrikára alebo môžete využiť služby Odporúčaných elektrikárov.

Upozornenie 

Aby ste predišli zbytočnému výjazdu našich pracovníkov a tým aj zbytočnému plateniu, odporúčame aby ste najprv skontrolovali váš hlavný istič.