ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zriadila od 1. augusta 2015 inštitút ombudsmana.

7.8.2015 

Západoslovenská distribučná posilnila práva zákazníkov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zriadila od 1. augusta 2015 inštitút ombudsmana. Na ombudsmana sa môžu obrátiť zákazníci, ktorí svoje podnety riešili ako reklamáciu a nie sú spokojní s výsledkom reklamačného procesu. Podanie zákazníka sa bude následne prešetrovať nezávisle od výsledku predchádzajúceho reklamačného konania.

V rámci nového šetrenia sa bude skúmať predovšetkým to, či spoločnosť Západoslovenská distribučná postupovala v súlade s platnými právnymi predpismi, predpismi záväznými pre účastníkov trhu s elektrinou, zmluvnými záväzkami a vykonateľnými rozhodnutiami súdov a orgánov verejnej moci. V prípade, že ombudsman vyhodnotí podnet ako oprávnený, navrhne aj riešenie na urovnanie sporu.

Naša spoločnosť chce zákazníkom poskytovať za každých okolností férové a kvalitné služby.  Napriek tomu môžu nastať situácie, keď majú zákazníci dojem, že ich podnet nebol dostatočne prešetrený, poprípade nepovažujú za dostatočný spôsob, akým sa ku riešeniu podania spoločnosť postavila. Zriadením inštitútu ombudsmana dávame zákazníkom možnosť nezávislého preverenia vzniknutého problému,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej. 

Ombudsmana ZSD je možné kontaktovať elektronicky na adrese ombudsman@zsdis.sk, resp. písomnou formou na korešpondenčnej adrese spoločnosti (Západoslovenská distribučná, a.s.; P.O.BOX 292; 810 00 Bratislava 1). Písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese: Západoslovenská distribučná, a.s.; Čulenova 6; 816 47 Bratislava.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a.s. Spoločnosť zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.