ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

12.6.2015 

Hromadné odplombovanie a zaplombovanie elektromerov

Pri rekonštrukciách bytových domov prichádza často k manipulácii s elektromermi, o čom nie sú majitelia/nájomníci bytov informovaní. V snahe predísť takýmto situáciám, pripravila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. formulár Žiadosť o hromadné odplombovanie/zaplombovanie, ktorú musí podať oprávnená osoba (napr. správca bytového domu) v prípade, že žiada o odplombovanie/zaplombovanie dvoch a viac elektromerov.

Viac informácií o službe hromadného odplombovania a zaplombovania