Novinky

16.3.2020 

Koronavírus: odpočet elektrickej energie v čase mimoriadnej situácie

18. 3. 2020 - 16:00: Správa bola aktualizovaná.

Odpočet elektrickej energie, ktorý štandardne realizujú odpočtári, bude tiež prebiehať v špeciálnom režime. Odpočtári budú robiť odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, odpočtár ho osobne nenavštívi, ale  periodická vyúčtovacia faktúra bude vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

V prípade potreby majú zákazníci k dispozícii Zákaznícku linku 0850 333 999 (pracovné dni od 7:00 do 19:00) a nonstop Poruchovú linku 0800 111 567. Vzhľadom na aktuálnu situáciu však prosíme zákazníkov o trpezlivosť, pretože môže prísť k predĺženiu času spojenia s operátorom.

Ďalšie možnosti zadania stavu elektromera

Spoločnosť Západoslovenská distribučná umožňuje zákazníkom zadať stav elektromera aj prostredníctvom distribučného portálu www.diportal.sk, e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 0850 333 999 v čase od 7:00 do 19:00 h. Na týchto kontaktoch získa zákazník aj informáciu, v ktorej fakturačnej oblasti sa jeho odberné miesto nachádza, od čoho závisí aj termín, kedy sa u neho robí odpočet. Pre nahlásenie stavu elektromera je potrebné si pripraviť číslo elektromera (xxxxxxxxx) a jeho stav. Nahlásený odpočet bude použitý pre pravidelnú ročnú fakturáciu (ak je v súčasnosti plánovaná), alebo pre presnejšie stanovenie pravdepodobnej spotreby.

Súvisiace články:

Odporúčania pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná
Opatrenia spoločnosti Západoslovenská distribučná

Koronavírus: odpočet elektrickej energie v čase mimoriadnej situácie