ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov

Vyplnenie Žiadosti vám zaberie asi 10 minút. K Žiadosti je potrebné nahrať prílohy, ešte pred jej vypĺňaním vám odporúčame pripraviť si v elektronickej forme tieto dokumenty: Živnostenský list alebo Výpis z OR, Osvedčenie o kvalifikácii, iné odborné osvedčenia a certifikáty ktorými disponujete.

Žiadateľ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špecifikácia činnosti

Označte vykonávané činnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ku všetkým činnostiam označeným hviezdičkou (*) je potrebné predložiť osvedčenie o kvalifikácii (odborná skúška, certifikačná skúška) priložením prílohy v závere formulára.

Päť referencií z vyššie uvedených činností za posledný rok

 
 
 

Oblasť pôsobenia

 

Systém riadenia kvality

 

Ak áno, priložte prosím k žiadosti Kópiu certifikátov kvality

Všeobecné informácie

 

K žiadosti je nevyhnutné predložiť kópiu výpisu z Obchodného registra, resp. zo Živnostenského registra.

Prílohy

Upozornenie: Ku všetkým činnostiam, ktoré ste v žiadosti uviedli, je nevyhnutné priložiť príslušné osvedčenia. Bez nich nebudeme môcť spracovať Vašu žiadosť.
Živnostenský list / Výpis z obchodného registra
Osvedčenie o kvalifikácii
Ďalšie prílohy
Formulár obsahuje chyby. Prosím opravte ich.
    Odosielam formulár...
Formulár bol odoslaný. Ďakujeme.