Oznamy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

16.8.2016 

Žiadosť o pripojenie malého zdroja môžete podať už aj elektronicky

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

Nový elektronický formulár žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy umožňuje zákazníkom jej podanie kedykoľvek a kdekoľvek. Počas vypĺňania žiadosti sú žiadateľovi pri jednotlivých poliach k dispozícii nápovedy, ktoré uľahčujú zadávanie údajov. O prijatí žiadosti o pripojenie malého zdroja je zákazník informovaný zaslaním správy na e-mail, ktorý zadal pri jej vypĺňaní.

Okrem pohodlného podania žiadosti o pripojenie malého zdroja má následne zákazník možnosť na stránke www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/overenie-stavu-ziadosti.html sledovať stav jej spracovania.

Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné podať na zariadenia na výrobu elektriny spĺňajúce podmienky výroby elektriny z  malého zdroja v zmysle §4a zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na zariadenia s inštalovaným výkonom do 10kW  ktorých výroba sa nepovažuje za  podnikanie v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

Základný rámec a chronologickú postupnosť krokov, ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s pripojením malých zdrojov do distribučnej sústavy, sú zverejnené na tejto stránke.