Novinky

25.11.2021 

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) sa v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku aktívne zapája do medzinárodného projektu Life Eurokite. Jeho cieľom je záchrana dravca z čeľade jastrabovité, haje červenej.

Na západnom Slovensku obýva haja červená nížinné listnaté lesy, predovšetkým luhy na Záhorí. V súčasnosti je z tejto oblasti známych 32 hniezdiacich párov. Populácia haje červenej na Slovensku mierne narastá, ale stále patrí k najohrozenejším dravcom u nás.

V minulosti sa na znížení počtu hají výraznou mierou podieľali zámerné otravy, ktoré, žiaľ, pretrvávajú aj dnes.

V súčasnosti haje ohrozujú aj lesohospodárske aktivity, keď kvôli rušeniu rodičia opustia hniezdo alebo dochádza priamo k výrubu hniezdneho stromu. Mnoho hají tiež  hynie na niektorých nevhodných konštrukciách stĺpov elektrických vedení.

Preto si účastníci projektu stanovili tieto hlavné ciele:

  • znížiť vplyv otráv tzv. vtáčej kriminality - vyhľadávanie otrávených návnad špeciálne vycvičenými psami v okolí hniezdísk a usvedčenie páchateľov;
  • identifikácia a ošetrovanie rizikových elektrických vedení ochrannými prvkami, ktoré chránia vtáctvo pred zásahmi elektrickým prúdom;
  • zníženie ďalších antropogénnych vplyv na mortalitu týchto druhov.

V priebehu rokov 2021 - 2026 nainštaluje spoločnosť Západoslovenská distribučná prvky na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na viac ako 500 podperných bodov. Inštalácia prebieha v Chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie, kde sa haja červená vyskytuje a hniezdi.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.life-eurokite.eu.

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov