ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

25.11.2021 

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) sa v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku aktívne zapája do medzinárodného projektu Life Eurokite. Jeho cieľom je záchrana dravca z čeľade jastrabovité, haje červenej.

Na západnom Slovensku obýva haja červená nížinné listnaté lesy, predovšetkým luhy na Záhorí. V súčasnosti je z tejto oblasti známych 32 hniezdiacich párov. Populácia haje červenej na Slovensku mierne narastá, ale stále patrí k najohrozenejším dravcom u nás.

V minulosti sa na znížení počtu hají výraznou mierou podieľali zámerné otravy, ktoré, žiaľ, pretrvávajú aj dnes.

V súčasnosti haje ohrozujú aj lesohospodárske aktivity, keď kvôli rušeniu rodičia opustia hniezdo alebo dochádza priamo k výrubu hniezdneho stromu. Mnoho hají tiež  hynie na niektorých nevhodných konštrukciách stĺpov elektrických vedení.

Preto si účastníci projektu stanovili tieto hlavné ciele:

  • znížiť vplyv otráv tzv. vtáčej kriminality - vyhľadávanie otrávených návnad špeciálne vycvičenými psami v okolí hniezdísk a usvedčenie páchateľov;
  • identifikácia a ošetrovanie rizikových elektrických vedení ochrannými prvkami, ktoré chránia vtáctvo pred zásahmi elektrickým prúdom;
  • zníženie ďalších antropogénnych vplyv na mortalitu týchto druhov.

V priebehu rokov 2021 - 2026 nainštaluje spoločnosť Západoslovenská distribučná prvky na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na viac ako 500 podperných bodov. Inštalácia prebieha v Chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie, kde sa haja červená vyskytuje a hniezdi.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.life-eurokite.eu.

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov