ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Pred uzatvorením Zmluvy o pripojení

Kedy môžem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení?

Návrh Zmluvy o pripojení, ktorý ste od nás dostali, môžete odmietnuť, ak ste ho ešte nepodpísali, resp. nám ho neodoslali (najčastejšie dôvody odmietnutia: nesúhlasíte s návrhom Zmluvy o pripojení, chcete podať novú žiadosť o pripojenie s inými technickými parametrami, a pod.).

Dokedy môžem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení?

Návrh Zmluvy o pripojení môžete odmietnuť v lehote 45 kalendárnych dní (resp. 6 mesiacov pre malé zdroje) odo dňa jej podpísania spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Po uplynutí tejto lehoty návrh Zmluvy o pripojení automaticky zaniká a o tejto skutočnosti budete písomne oboznámení. 

Ako mám postupovať, ak chcem odmietnuť návrh Zmluvy o pripojení?

Zašlite nám späť oba, z vašej strany nepodpísané, rovnopisy návrhu Zmluvy o pripojení spolu s písomným stanoviskom, v ktorom uvediete, že o podpis návrhu Zmluvy o pripojení v danom znení nemáte záujem.

Kam mám poslať odmietnutie návrhu Zmluvy o pripojení?

Oba rovnopisy návrhu Zmluvy o pripojení spolu s vašim písomným stanoviskom nám pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.