ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zabezpečenie nemeraných častí elektrických zariadení a meracích okruhov

Nemerané časti elektrických zariadení a meracie okruhy musia byť zabezpečené pred neoprávneným zásahom.

Elektromerový rozvádzač a príslušenstvo pred elektromerom 

Elektromerový rozvádzač a univerzálna skriňa merania musia byť pripravené k plombovaniu a zaplombované (viď. umiestnenie plomb v elektromerovom rozvádzači).

Priame meranie:

 • kryt hlavného ističa,
 • kryty svorkovníc elektromerov,
 • kryty svorkovníc sadzbových spínačov a prijímačov HDO,
 • ističe obvodov sadzbových spínačov (v zapnutej polohe),
 • ochranné (nulové) svorkovnice,
 • kryty nemeraných živých častí.

Polopriame meranie:

 • kryty svorkovníc elektromerov,
 • kryty svorkovníc sadzbových spínačov a prijímačov HDO,
 • ističe obvodov sadzbových spínačov (v zapnutej polohe),
 • kryty nemeraných živých častí,
 • kryt a zapnutú polohu 6 A trojfázového ističa pre istenie napäťových obvodov meracieho prístroja,
 • skúšobnú svorkovnicu,
 • hlavy skrutiek prívodu pre istenie napäťových obvodov meracieho prístroja,
 • prístrojové transformátory prúdu,
 • komunikačný modul.

Nepriame meranie:

 • kryty svorkovníc elektromerov,
 • kryty nemeraných živých častí,
 • kryt a zapnutú polohu 6 A trojfázového ističa pre istenie napäťových obvodov meracieho prístroja,
 • skúšobnú svorkovnicu,
 • nadstavbu modulu kompaktného rozvádzača pre prístrojové transformátory,
 • prístrojové transformátory prúdu a napätia,
 • komunikačný modul.

Tieto prístroje a zariadenia je oprávnený odplombovať len poverený zamestnanec našej spoločnosti.

Odsúhlasenie nových typov elektromerových rozvádzačov a USM skríň

Nové typové elektromerové rozvádzače a typové stavebné objekty odsúhlasuje výlučne pracovník našej spoločnosti.