ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Možné zaťaženia MTP nn

Pravidlá pre určenie menovitého primárneho prúdu PTP pre polopriame meranie v závislosti od hlavného ističa

Menovitá hodnota hlavného ističa [A] Menovitý primárny prúd PTP-nn [A]
100 100, 150
125 100, 150
160 150, 200
200 200, 250
250 250, 300
315 300, 400
400 400, 500
500 500, 600
630 600, 750
750 750, 800
800 800, 1000
1000 1000

Pravidlá pre určenie menovitého primárneho prúdu PTP pre polopriame meranie v závislosti od maximálnej rezervovanej kapacity

Maximálna rezervovaná kapacita [kW] Menovitý primárny prúd PTP-nn [A]
0 - 70 100
65 - 105 150
95 - 140 200
120 - 170 250
145 - 210 300
190 - 280 400
240 - 350 500
290 - 420 600
360 - 520 750
380 - 550 800
480 - 690 1000