ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Možné zaťaženia MTP vn

Pravidlá pre určenie menovitého primárneho prúdu PTP pre nepriame meranie v závislosti od maximálnej rezervovanej kapacity

Maximálna rezervovaná kapacita [kW] Menovitý primárny prúd PTP-vn [A]
130 - 190 5
190 - 385 10
380 - 575 15
520 - 770 20
650 - 960
25
780 - 1 150
30
1 040 - 1 540 40
1 300 - 1 920
50
1 560 - 2 300
60
1 950 - 2 880
75
2 600- 3 840 100
3 800 - 5 750 150
5 200 - 7 700 200
7 600 - 11 500 300
10 400 - 15 400 400
13 000 - 19 200 500