ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

E-mobilita

Vlastníte elektromobil a plánujete ho nabíjať priamo vo svojej garáži cez domácu elektroinštaláciu alebo nabíjaciu stanicu? Alebo ste spoločnosť, vlastníte elektromobily a plánujete ich nabíjať nabíjacou stanicou v priestoroch vašej spoločnosti? Alebo plánujete pripojiť do distribučnej sústavy verejne dostupnú rýchlonabíjaciu stanicu?

Ako postupovať, ak vlastníte elektromobil a plánujete ho nabíjať priamo vo svojej garáži alebo na parkovacom státí cez domácu elektroinštaláciu alebo nabíjaciu stanicu.

Nový dom

Ak plánujete stavať nový dom, ktorého súčasťou bude aj domáca nabíjacia stanica, postupujte nasledovne:

 1. Podajte žiadosť o pripojenie,
 2. V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem pripojiť nové odberné miesto“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. 

  Tieto informácie nám pomôžu zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť z pohodlia domova: 

 Podanie žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.


Existujúci dom

Ak plánujete vo vašom, už existujúcom dome, pripojiť domácu nabíjaciu stanicu, zvážte, či súčasná hodnota vášho hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita) bude po zvýšení odberu postačovať. Do úvahy je potrebné zobrať súčasnú hodnotu hlavného ističa, aktuálne pripojené spotrebiče v domácnosti ako aj plánovaný výkon nabíjacej stanice. S posúdením kapacity vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Ak sa rozhodnete, že je potrebné zvýšiť hodnotu hlavného ističa (maximálnej rezervovanej kapacity), postupujte nasledovne:

 1. Podajte žiadosť o pripojenie,
 2. V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem zvýšiť/znížiť hlavný istič (maximálnu rezervovanú kapacitu)“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. 

  Tieto informácie nám pomôžu zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť z pohodlia domova:

 Podanie žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.

Ako postupovať, ak vaša spoločnosť vlastní elektromobil, resp. elektromobily a plánujete ich nabíjať nabíjacou stanicou v priestoroch vašej spoločnosti.

Nové odberné miesto

Ak plánujete pripojiť v priestoroch vašej spoločnosti nabíjaciu stanicu v ďalšom (novom) odbernom mieste, postupujte nasledovne:

 1. Podajte žiadosť o pripojenie,
 2. V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem pripojiť nové odberné miesto“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. 

  Tieto informácie nám pomôžu zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť online:

 Podanie žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.


Existujúce odberné miesto

Ak plánujete pripojiť v priestoroch vašej spoločnosti nabíjaciu stanicu (v  existujúcom odbernom mieste), zvážte, či súčasná hodnota vášho hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita) bude po zvýšení odberu postačovať. Do úvahy je potrebné zobrať súčasnú hodnotu hlavného ističa, aktuálne pripojené zariadenia a spotrebiče vo vašej spoločnosti ako aj plánovaný výkon nabíjacej stanice. S posúdením kapacity vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Ak sa rozhodnete, že je potrebné zvýšiť hodnotu hlavného ističa (maximálnej rezervovanej kapacity), postupujte nasledovne:

 1. Podajte žiadosť o pripojenie,
 2. V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem zvýšiť/znížiť hlavný istič (maximálnu rezervovanú kapacitu)“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. 

  Tieto informácie nám pomôžu zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť online:

 Podanie žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.

Ako postupovať, ak plánujete pripojiť do distribučnej sústavy novú, verejne dostupnú rýchlonabíjaciu stanicu.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia.

Potrebujete upresniť, usmerniť alebo prekonzultovať váš zámer? Kontaktujte nášho špecialistu vo vybranej lokalite cez kontaktný formulár.

Proces a dĺžka pripojenia verejne dostupnej rýchlonabíjacej stanice bude závisieť od toho, či bude pripojenie nabíjacej stanice realizované z existujúcej distribučnej sústavy alebo bude potrebné budovať novú distribučnú sústavu.


E-mobilita


Ako mám postupovať, ak potrebujem pripojiť nabíjaciu stanicu pre elektromobil na novom odbernom mieste?

Žiadosť o pripojenie podajte elektronicky alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem pripojiť nové odberné miesto“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.


Ako mám postupovať, ak potrebujem pripojiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily na existujúcom odbernom mieste?

Žiadosť o pripojenie podajte elektronicky alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem zvýšiť/znížiť hlavný istič (maximálnu rezervovanú kapacitu)“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.


Aký istič potrebujem pre pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily?

Do úvahy je potrebné zobrať súčasnú hodnotu vášho hlavného ističa, aktuálne pripojené spotrebiče v domácnosti, ako aj plánovaný výkon nabíjacej stanice. S posúdením kapacity a určením hodnoty hlavného ističa vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.


Ako mám postupovať, ak chcem overiť možnosti pripojenia nabíjacej stanice v konkrétnej lokalite pre účely zváženia investičného zámeru?

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o posúdenie možnosti pripojenia pohodlne online:

    Podanie žiadosti
 2. Najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti pre vás pripravíme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia:
  • bod napojenia do distribučnej sústavy;
  • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto;
  • odporúčané umiestnenie elektromerového rozvádzača;
  • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy, ak je to možné, návrh riešenia.

Toto vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite.

Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až v Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy potom, ako nás požiadate o pripojenie.


Vyplýva mi z pripojenia nabíjacej stanice pre elektromobily nejaká legislatívna povinnosť?

Áno, v zmysle § 35 ods. 2 písm. j) a k) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný:

j) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,

k) v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste.

Návrat na začiatok

E-mobilita