E-mobilita

Vlastníte elektromobil a plánujete ho nabíjať priamo vo svojej garáži cez domácu elektroinštaláciu alebo nabíjaciu stanicu? Alebo ste spoločnosť, vlastníte elektromobily a plánujete ich nabíjať nabíjacou stanicou v priestoroch vašej spoločnosti? Alebo plánujete pripojiť do distribučnej sústavy verejne dostupnú rýchlonabíjaciu stanicu?

Ako postupovať, ak vlastníte elektromobil a plánujete ho nabíjať priamo vo svojej garáži alebo na parkovacom státí cez domácu elektroinštaláciu alebo nabíjaciu stanicu.

Nový dom

Ak plánujete stavať nový dom, ktorého súčasťou bude aj domáca nabíjacia stanica, postupujte nasledovne:

  1. Podajte žiadosť o pripojenie,
  2. V žiadosti o pripojenie zvoľte okrem možnosti „Požadujem pripojiť nové odberné miesto“ aj možnosť „Požadujem pripojiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily“. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť z pohodlia domova: 

  Elektronická žiadosť   Stav vybavenia žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.


Existujúci dom

Ak plánujete vo vašom, už existujúcom dome, pripojiť domácu nabíjaciu stanicu, zvážte, či súčasná hodnota vášho hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita) bude po zvýšení odberu postačovať. Do úvahy je potrebné zobrať súčasnú hodnotu hlavného ističa, aktuálne pripojené spotrebiče v domácnosti ako aj plánovaný výkon nabíjacej stanice. S posúdením kapacity vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Ak sa rozhodnete, že je potrebné zvýšiť hodnotu hlavného ističa (maximálnej rezervovanej kapacity), postupujte nasledovne:

  1. Podajte žiadosť o pripojenie,
  2. V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem zvýšiť/znížiť hlavný istič (maximálnu rezervovanú kapacitu)“ a do doplňujúcich údajov k predmetu žiadosti uveďte „pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily“. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť z pohodlia domova:

  Elektronická žiadosť   Stav vybavenia žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.

Ako postupovať, ak vaša spoločnosť vlastní elektromobil, resp. elektromobily a plánujete ich nabíjať nabíjacou stanicou v priestoroch vašej spoločnosti.

Nové odberné miesto

Ak plánujete pripojiť v priestoroch vašej spoločnosti nabíjaciu stanicu v ďalšom (novom) odbernom mieste, postupujte nasledovne:

  1. Podajte žiadosť o pripojenie,
  2. V žiadosti o pripojenie zvoľte okrem možnosti „Požadujem pripojiť nové odberné miesto“ aj možnosť „Požadujem pripojiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily“. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť online:

 Elektronická žiadosť   Stav vybavenia žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.


Existujúce odberné miesto

Ak plánujete pripojiť v priestoroch vašej spoločnosti nabíjaciu stanicu (v  existujúcom odbernom mieste), zvážte, či súčasná hodnota vášho hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita) bude po zvýšení odberu postačovať. Do úvahy je potrebné zobrať súčasnú hodnotu hlavného ističa, aktuálne pripojené zariadenia a spotrebiče vo vašej spoločnosti ako aj plánovaný výkon nabíjacej stanice. S posúdením kapacity vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Ak sa rozhodnete, že je potrebné zvýšiť hodnotu hlavného ističa (maximálnej rezervovanej kapacity), postupujte nasledovne:

  1. Podajte žiadosť o pripojenie,
  2. V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem zvýšiť/znížiť hlavný istič (maximálnu rezervovanú kapacitu)“ a do doplňujúcich údajov k predmetu žiadosti uveďte „pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily“. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.

Podajte žiadosť online:

 Elektronická žiadosť   Stav vybavenia žiadosti

Pozrite sa, ako bude proces pokračovať po vyplnení žiadosti.

Ako postupovať, ak plánujete pripojiť do distribučnej sústavy novú, verejne dostupnú rýchlonabíjaciu stanicu.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia.

Potrebujete upresniť, usmerniť alebo prekonzultovať váš zámer? Kontaktujte nášho špecialistu vo vybranej lokalite cez kontaktný formulár.

Proces a dĺžka pripojenia verejne dostupnej rýchlonabíjacej stanice bude závisieť od toho, či bude pripojenie nabíjacej stanice realizované z existujúcej distribučnej sústavy alebo bude potrebné budovať novú distribučnú sústavu.

E-mobilita