ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Podanie hromadnej žiadosti o pripojenie

Máte vypracovanú finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v zmysle vyjadrenia k možnosti pripojenia, resp. vyjadrenia k územnému rozhodnutiu? Požiadajte nás o pripojenie viacerých odberných miest podaním jednej žiadosti.
 1. Podajte žiadosť o pripojenie hromadného charakteru:
 2. Žiadosť s prílohou pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 3. Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“).

  Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach a podmienkach spolupráce, ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné. Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

  Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na poštovú adresu:

  Západoslovenská distribučná, a.s.
  P.O.BOX 292
  810 00 Bratislava 1
TIP:

Nevyhnutnými podkladmi k vypracovaniu Zmluvy o pripojení sú:

 • počet plánovaných odberných miest;
 • hodnoty hlavných ističov (pred elektromermi) plánovaných odberných miest.

Upozornenie:

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre budované elektroenergetické zariadenia vám zašleme po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre pripájané objekty (bytové domy, polyfunkčné objekty alebo rodinné domy) vám zašleme na vyžiadanie po splnení podmienok spolupráce vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení.

Vami podpísaná Zmluva o pripojení nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou.
Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.