Oznamy

16.6.2017 

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie

Dňa 15.6.2017 SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, zahajuje, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Verejná konzultácia prebieha na webovej stránke SEPS, kde nájdete aj bližšie informácie o predmete a organizácii  konzultácie: http://www.sepsas.sk/