Časy prepínania nízkej a vysokej tarify

Ste:

NT od NT do Význam Určené pre sadzbu Tarifikácia

Platné od 1. 3. 2017

Tabuľka ukazuje časy vypnutia alebo zapnutia nízkej tarify!

Poznámka k HDO pre domácnosti:

Pre sadzbu D5 v kombinácií s ohrevom TUV sa aplikujú nasledovné kombinácie HDO kódov:

  • Kombinácia 159 a 151
  • Kombinácia 159 a 146

Poznámka k HDO pre podnikateľov:

Pre tarifikáciu 2P môže platiť kombinácia pre ohrev TUV a AKU vykurovania s priamovýhrevným vykurovaním, teda kombinácia kódov 103 a 111.


Čo je to kód HDO?

Prostredníctvom systému hromadného diaľkového ovládania(HDO) prepíname stav vašej tarify z vysokej na nízku a naopak.

Hromadné diaľkové ovládanie umožňuje riadiť vašu spotrebu elektriny tak, aby sa elektrospotrebiče s vysokou spotrebou zapli vtedy, keď sú náklady na výrobu elektriny najnižšie (v dobe platnosti nízkej tarify).

Podľa kódu si môžete v tabuľke nájsť čas a trvanie zapnutia nízkej tarify, pričom platnosť zapnutia taríf je vymedzená platným cenníkom. Kód nájdete na štítku zariadenia HDO.

HDO je najčastejšie umiestnené vedľa elektromera a spoznáte ho podľa malého blikajúceho svetla. Kód HDO prideľuje váš dodávateľ v závislosti od zmluvného produktu.

Vysvetlivky

AKU
Akumulačné vykurovanie
TUV
Teplá úžitková voda
PVV
Priamovýhrevné vykurovanie ako napríklad: konvektory, elektrokotol, odporové podlahové vykurovanie