Časy prepínania nízkej a vysokej tarify

Ste:

Sadzba Vypnuté Zapnuté

Platné od 1. 1. 2008

Sadzba Zapnuté Vypnuté Víkend Význam

Platné od 1. 1. 2008

Tabuľka ukazuje časy vypnutia alebo zapnutia vysokej tarify!


Čo je to kód HDO?

Prostredníctvom systému hromadného diaľkového ovládania(HDO) prepíname stav vašej tarify z vysokej na nízku a naopak.

Hromadné diaľkové ovládanie umožňuje riadiť vašu spotrebu elektriny tak, aby sa elektrospotrebiče s vysokou spotrebou zapli vtedy, keď sú náklady na výrobu elektriny najnižšie (v dobe platnosti nízkej tarify).

Podľa kódu si môžete v tabuľke nájsť čas a trvanie zapnutia nízkej tarify, pričom platnosť zapnutia taríf je vymedzená platným cenníkom. Kód nájdete na štítku zariadenia HDO.

HDO je najčastejšie umiestnené vedľa elektromera a spoznáte ho podľa malého blikajúceho svetla. Kód HDO prideľuje váš dodávateľ v závislosti od zmluvného produktu.

Vysvetlivky

AKU
Akumulačné vykurovanie
TUV
Teplá úžitková voda
PVV
Priamovýhrevné vykurovanie ako napríklad: konvektory, elektrokotol, odporové podlahové vykurovanie