Na informovanie sa o stave žiadosti môžete použiť aj novú aplikáciu e-Žiadosti

Zadajte číslo Vašej žiadosti o pripojenie

Stav Vašej žiadosti o pripojenie malého zdroja

Číslo žiadosti:
{{form.appId}}

→ Stornovať žiadosť o pripojenie

Dôvody zamietnutia žiadosti: {{rejectedMessage}}