Aktuality

Žiadosť o pripojenie malého zdroja môžete podať už aj elektronicky
Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

Elektronická žiadosť o pripojenie

Potrebujete podať žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia?
Teraz to môžete urobiť jednoducho a rýchlo pomocou elektronickej žiadosti o pripojenie.
Ak ste už takúto žiadosť podali, môžete si zistiť jej aktuálny stav.

Potrebujete podať žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW, tzv. malého zdroja?  Nové!  
Teraz to môžete urobiť jednoducho a rýchlo pomocou elektronickej žiadosti o pripojenie malého zdroja.
Ak ste už takúto žiadosť podali, môžete si zistiť jej aktuálny stav.

Inteligentné meracie systémy

IMS prinášajú benefity koncovým
odberateľom, dodávateľom elektriny aj
prevádzkovateľom distribučných sústav.

Potrebujete nahlásiť poruchu?

Nejde vám elektrina?
Predtým ako zavoláte, presvedčte sa, že sa nejedná o plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu.