Aktuality

Nový formulár Žiadosti o pripojenie vyplníte jednoduchšie
Po umiestnení kurzora na vybrané pole Žiadosti sa zobrazí nápoveda, ktorá vám pomôže pri jeho vypĺňaní.

Elektronická žiadosť o pripojenie

Potrebujete podať žiadosť o pripojenie?
Teraz to môžete urobiť jednoducho a rýchlo pomocou elektronickej žiadosti o pripojenie.
Ak ste už žiadosť o pripojenie podali, môžete si zistiť jej aktuálny stav.

Inteligentné meracie systémy

IMS prinášajú benefity koncovým
odberateľom, dodávateľom elektriny aj
prevádzkovateľom distribučných sústav.

Potrebujete nahlásiť poruchu?

Nejde vám elektrina?
Predtým ako zavoláte, presvedčte sa, že sa nejedná o plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu.