Aktuality

ZSD úspešne otestovala v septembri 2015 v reálnej prevádzke tzv. samoodpočty.
Zákazníci mali možnosť sami nahlásiť stav elektromera na svojom odbernom mieste pre vystavenie periodickej vyúčtovacej faktúry.

Elektronická žiadosť o pripojenie

Potrebujete podať žiadosť o pripojenie?
Teraz to môžete urobiť jednoducho a rýchlo pomocou elektronickej žiadosti o pripojenie.
Ak ste už žiadosť o pripojenie podali, môžete si zistiť jej aktuálny stav.

Inteligentné meracie systémy

IMS prinášajú benefity koncovým
odberateľom, dodávateľom elektriny aj
prevádzkovateľom distribučných sústav.

Potrebujete nahlásiť poruchu?

Nejde vám elektrina?
Predtým ako zavoláte, presvedčte sa, že sa nejedná o plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu.