Cenníky

Pripojovacie poplatky NN, VN a VVN

DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 1. 2017 do 9. 2. 2017 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 471 kB)
od 10. 2. 2017 do 31. 12. 2017 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 467 kB)
od 1. 1. 2017 do 9. 2. 2017

Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity

(PDF, 453 kB)
od 10. 2. 2017 do 31. 12. 2017

Pripojovacie poplatky VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity

(PDF, 455 kb)
2017 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 137 kB)

Cenníky distribúcie

Dátum Názov dokumentuSúbor
od 1.1.2017 do 31.12.2017 Cenník za distribúciu elektriny  (PDF, 2500 kB)

Cenníky PDS

DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 8. 2016 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 274 kB)

Cenník Národného jadrového fondu

DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 7. 2017 Oznámenie o výške efektívnej sadzby (PDF, 104 kB)

Archív cenníkov

Pripojovacie poplatky NN
DátumNázov dokumentuSúbor
2017 Pripojovacie poplatky NN - zrušené Rozhodnutím č. 0433/2017/E (PDF, 2000 kB)
2016 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 146 kB)
2015 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 131 kB)
2014 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 197 kB)
2013 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 193 kB)
2012 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 518 kB)
2011 Pripojovacie poplatky NN
(PDF, 115 kB)
2010 Pripojovacie poplatky NN (PDF, 118 kB)
2009 Pripojovacie poplatky NN
(PDF, 231 kB)
2008 Pripojovacie poplatky NN
(PDF, 478 kB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN (PDF, 263 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena pripojovacích poplatkov NN (PDF, 646 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN (PDF, 464 KB)
2006 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky NN (PDF, 178 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 179 KB)
 
Pripojovacie poplatky VN a VVN
Dátum Názov dokumentuSúbor
2016 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity (PDF, 454 kB)
2016 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 333 kB)
2015 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity (PDF, 451 kB)
2015 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 464 kB)
2014 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity (PDF, 503 kB)
2014 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 525 kB)
2013 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 516 kB)
2013 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity (PDF, 518 kB)
2012 Pripojovacie poplatky VN (PDF, 530 kB)
2012 Pripojovací poplatok VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity (PDF, 528 kB)
2011 Pripojovacie poplatky VN
(PDF, 150 kB)
2011 Pripojovací poplatok pre VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
(PDF, 152 kB)
2010
Pripojovacie poplatky VN
(PDF, 128 kB)
2010 Pripojovací poplatok pre VVN pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity
(PDF, 125 kB)
 
Cenníky distribúcie
Dátum Názov dokumentuSúbor

od 1.1.2017 do 31.12.2017

Cenník za distribúciu elektriny - zrušené Rozhodnutím č. 0195/2017/E.

(PDF, 2,58 MB)
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 Cenník za distribúciu elektriny (PDF, 2,45 MB)
od 1. 1. do 31. 12. 2015 Cenník za distribúciu elektriny (PDF, 1776 kB)
od 1.1. do 31.12.2014 Cenník za distribúciu elektriny (PDF, 925 kB)
od 1.1. do 31.12.2014 Informačný cenník za distribúciu elektriny pre podnikateľov (PDF, 414 kB)
od 1.1. do 31.12.2014 Informačný cenník za distribúciu elektriny pre domácnosti (PDF, 252 kB)
od 1.1. do 31.12.2013 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb (PDF, 828 kB)
od 1.1. do 31.12.2013 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov (PDF, 345 kB)
od 1.1. do 31.12.2013 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti (PDF, 91 kB)
od 1.1. do 31.12.2012 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb  (PDF, 514 kB)
od 1.1. do 31.12.2012 Príloha k cenníku za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb  (PDF, 99 kB)
od 1.1. do 31.12.2012 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov  (PDF, 171 kB)
od 1.1. do 31.12.2012 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti  (PDF, 91 kB)
od 1.1. do 31.12.2011
Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
(PDF, 509 KB)
od 1.1. do 31.12.2011 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov
(PDF, 156 kB)
od 1.1. do 31.12.2011
Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti (PDF, 61 kB)
od 1.1. do 31.12.2010 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
(PDF, 563 KB)
od 1.1. do 31.12.2010 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre podnikateľov (PDF, 132 KB)
od 1.1. do 31.12.2010 Informačný cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre domácnosti (PDF, 88 KB)
od 1.1. do 31.12.2009 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb (PDF, 582 kB)
od 1. 1. do 31.12.2008 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb (PDF, 482 kB)
2008 Rozhodnutie ÚRSO – zmena cenníka distribúcie (PDF, 486 kB)
2008 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 2 MB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov v domácnostiach (PDF, 270 KB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov mimo domácností (PDF, 545 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - druhá zmena cenníka distribúcie (PDF, 700 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka distribúcie (PDF, 600 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (DOC, 318 KB)
(PDF, 2.82 KB)
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 367 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 315 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie - zmena (PDF, 152 KB)
 
Cenníky PDS
DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 10. 2015 do 31. 7. 2016 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 223 kB)
od 1.1. do 30. 9. 2015 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 213 kB)
od 1. 6. do 31. 12. 2014 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 324 kB)
od 1. 1. do 31. 5. 2014

Cenník služieb distribúcie elektriny

(PDF, 320 kB)
od 1. 5. 2012 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 285 kB)
od 1.3.2011 Cenník služieb distribúcie elektriny
(PDF, 309 kB)
od 1.1.2011 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 164 kB)
od 1. 7. 2010 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 242 kB)
od 1. 4. 2010 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 228 KB)
od 1. 1. 2010 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 227 kB)
od 1. 5. 2009 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 229 kB)
od 1. 1. 2009 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 254 kB)
od 1. 1. do 31.12.2008 Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb (PDF, 482 kB)
od 1. 4. 2008 Cenník služieb distribúcie elektriny (PDF, 529 kB)
 
Cenník Národného jadrového fondu
DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 7. 2016 Oznámenie o výške efektívnej sadzby (PDF, 1019 kB)
od 1. 7. 2015 Oznámenie o výške efektívnej sadzby (PDF, 133 kB)
od 1. 7. 2014 Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby (PDF, 131 kB)
od 1. 7. 2013 Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby (PDF, 137 kB)
od 1. 7. 2012 Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby (PDF, 104 kB)

 

Cenníky pre domácnosti
DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
(PDF, 3 MB)
do 30.6.2007
Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka domácností
(PDF, 648 KB)
do 30.6.2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností (PDF, 1.26 MB)
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností (PDF, 92 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností (PDF, 153 KB)