Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré súvisia s hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti sa riadi Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Elektronické úložisko bolo zriadené dňa 27. 2. 2014 v zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku (ďalej len „profil O") odo dňa 1. 3. 2014. Obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií podľa zákona  o verejnom obstarávaní len raz, a to v profile O v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Profil O nájdete na stránke http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101.

Všeobecné kvalifikačné podmienky

Všeobecné kvalifikačné podmienky

Registrácia dodávateľa

Dotazník databázy potenciálnych dodávateľov

Kvalifikačné systémy

Jednotlivé kvalifikačné systémy sú zoradené v abecednom poradí.

Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 260 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 222 kB)
Oznámenie (PDF, 55 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 175 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 125 kB)
Oznámenie (PDF, 590 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky                             (PDF, 146 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 196 kB)
Oznámenie (PDF, 64 kB)
1. stupeň – Komunikačné zariadenie  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 260 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 253 kB)
2. stupeň – Štandardný elektromer  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 243 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 262 kB)
3. stupeň – Špeciálny elektromer  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 294 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 282 kB)
4. stupeň – Inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 373 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 290 kB)
Konfigurácia elektromera (PDF, 126 kB)
Oznámenie (PDF, 68 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 385 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 395 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
Aktualizácia (PDF, 56 kB)
1. stupeň – NN káble  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 253 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 208 kB)
2. stupeň – VN káble  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 262 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 207 kB)
3. stupeň – NN izolované zväzkové vodiče  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 253 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 206 kB)
Oznámenie - Obnova 2016 (PDF, 65 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 250 kB)
Osobitné kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 242 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
1. stupeň - Kompozitné izolátory VN
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 260 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 216 kB)
2. stupeň - Kompozitné izolátory VVN
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 260 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 217 kB)
Oznámenie (PDF, 57 kB)
Oznámenie - Obnova 2015 (PDF, 60 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 241 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 267 kB)
Oznámenie (PDF, 637 kB)
1. stupeň - Skrine DIN (SR)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 186 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 134 kB)
2. stupeň - Skrine SPP
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 187 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky - NN skrine prípojkové plastové do 100A (PDF, 133 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky - NN skrine prípojkové plastové do 400A (PDF, 134 kB)
3. stupeň - Skrine VRIS
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 187 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 133 kB)
4. stupeň - Elektromerové skrine
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 187 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 165 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
1. stupeň - VN stožiare mrežové zvárané  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 170 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 226 kB)
2. stupeň - VVN mrežové stožiare skrutkované  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 170 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 226 kB)
Oznámenie (PDF, 55 kB)
1. stupeň - VVN odpojovače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 261 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 217 kB)
2. stupeň - VN odpojovače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 252 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 217 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 250 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 229 kB)
Oznámenie (PDF, 60 kB)
1. stupeň: Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kv  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Príloha č. 2 Špecifické kvalifikačné požiadavky ES
(PDF, 295 kB)
Príloha č. 3 Osobitné kvalifikačné požiadavky ES
(PDF, 271 kB)
2. stupeň: Projektové práce a inžinierska činnosť pre líniové stavby a zariadenia VN, NN  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Príloha č. 2 Špecifické kvalifikačné požiadavky VN, NN
(PDF, 328 kB)
Príloha č. 3 Osobitné kvalifikačné požiadavky VN, NN
(PDF, 407 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 174 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 108 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 176 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 120 kB)
Oznámenie (PDF, 63 kB)
1. stupeň: Trojfázové hermetizované distribučné transformátory s olejovou náplňou  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Príloha č. 2 Špecifické Distribučné transformátory
(PDF, 265 kB)
Príloha č. 3 OKP Distribučné_transformátory
(PDF, 213 kB)
2. stupeň: Trojfázové suché distribučné transformátory  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Príloha č. 2 Špecifické Distribučné transformátory
(PDF, 265 kB)
Príloha č. 3 OKP Distribučné_transformátory
(PDF, 213 kB)
Oznámenie (PDF, 53 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 171 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 227 kB)
Oznámenie (PDF, 56 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF,  237 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF,  172 kB)
Oznámenie (PDF, 55 kB)
1. stupeň - NN káblové spojky a príslušenstvo
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 174 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 132 kB)
2. stupeň - VN koncovky a spojky zmraštiteľné za tepla
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 174 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 211 kB)
3. stupeň - VN koncovky zmraštiteľné za studena
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 255 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 132 kB)
4. stupeň - VN tienené adaptéry a obmedzovače prepätia
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 174 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 210 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
1. stupeň - VN rozvádzače primárne  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 262 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 135 kB)
2. stupeň - VN rozvádzače sekundárne modulárne
 
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 253 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 138 kB)
3. stupeň - VN rozvádzače sekundárne kompaktné  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 253 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 137 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 214 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 263 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
1. stupeň - Bezkomorové  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné požiadavky (PDF, 116 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 178 kB)
2. stupeň - Komorové
 
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Osobitné kvalifikačné požiadavky (PDF, 116 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 177 kB)
Oznámenie (PDF, 56 kB)
1. stupeň - VVN vypínače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 171 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky  
(PDF, 227 kB)
2. stupeň - VN vypínače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa (PDF, 170 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky 
(PDF, 226 kB)
Oznámenie  (PDF, 62 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 280 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 288 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 244 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 284 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 260 kB)