Informácie pre dodávateľov tovarov, služieb a prác

Podnikanie v oblasti distribúcie elektrickej energie vyžaduje zabezpečovanie údržbových, servisných a materiálových potrieb vysokej kvality v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťami Západoslovenská energetika, a.s., E.ON SE a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Nákup tovarov, služieb a prác pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje úsek logistiky.

 

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Všeobecné obchodné podmienky

Názov dokumentuSúbor
Všeobecné obchodné podmienky
(PDF, 233 kB)
General Terms and Conditions
(PDF, 220 kB)


Všeobecné súťažné podmienky

Názov dokumentuSúbor
Všeobecné súťažné podmienky

(PDF, 172 kB)

General Conditions of Tender (PDF, 114 kB)

Logistika

Katalóg položiek obsahuje zoznam schválených materiálov, ktoré je možné používať v distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Názov dokumentuSúbor
Popis zmien v katalógu položiek
(HTML, 1,16 MB)
Katalóg položiek (ZIP, 501 MB)
Katalóg položiek - návod na použitie (PDF, 642 kB)