UPOZORNENIE
Vážení zákazníci, v dňoch 22.6.2017 až 26.6.2017 prebieha technická údržba informačného systému. Z uvedeného dôvodu nie je dostupný distribučný portál a služby súvisiace s elektronickým podaním žiadosti o pripojenie, sledovaním stavu žiadosti o pripojenie a elektronickým odoslaním podpísaného návrhu zmluvy o pripojení. Za dočasné obmedzenie služieb sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Prevádzkový poriadok

DátumNázov dokumentuSúbor
od 9. 9. 2014 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,6 MB)
od 14. 9. 2013 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,6 MB)
k 14. 11. 2011  Rozhodnutie ÚRSO - zmena prevádzkového poriadku PDS
(PDF, 2,7 MB)
od 30. 11. 2010
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,9 MB)
od 29. 12. 2009
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS  (PDF, 1,6 MB)
od 16. 12. 2008
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 2,7 MB)
od 16. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,8 MB)
do 15. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1 MB)
do 30. 6. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1 MB)