Prevádzkový poriadok

DátumNázov dokumentuSúbor
od 14. 6. 2017

Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS

(PDF, 1,6 MB)
od 9. 9. 2014 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,6 MB)
od 14. 9. 2013 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,6 MB)
k 14. 11. 2011  Rozhodnutie ÚRSO - zmena prevádzkového poriadku PDS
(PDF, 2,7 MB)
od 30. 11. 2010
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,9 MB)
od 29. 12. 2009
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS  (PDF, 1,6 MB)
od 16. 12. 2008
Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 2,7 MB)
od 16. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1,8 MB)
do 15. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1 MB)
do 30. 6. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS
(PDF, 1 MB)