Zmluvní dodávatelia

Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce pre VN/NN na vašom projekte, môžete využiť niektorého z našich zmluvných partnerov.

LiV-EPI, s. r. o. www.liv-epi.sk
Patak s.r.o. www.pataksro.sk
Enaco s.r.o. www.enaco.sk
Bevatron s.r.o www.bevatron.sk
MČ Projekty, s.r.o. www.mcp.sk
VUJE a.s. www.vuje.sk
EUB, s.r.o. www.eub.sk

Ak potrebujete zabezpečiť likvidáciu odpadu a materiálu vzniknutého pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia, môžete využiť niektorého z našich zmluvných partnerov.

ŽP EKO QELET a.s. www.ekoqelet.sk
P + K s.r.o. www.p-k.sk
VAMA METAL, s.r.o. www.vamametal.sk
DARUTIL s.r.o. www.darutil.sk
BH METAL, s.r.o. www.bhmetal.sk
ZELKOV, s.r.o. www.zelkov.sk
Barcaj, s.r.o. Devínska cesta, Stupava
Ján Toman - METAL Bielická 902/111, Partizánske