Štandardy projektovej dokumentácie

Požiadavky na predkladanú projektovú dokumentáciu

Pokiaľ z pozície investora (projektanta) zabezpečujete v rámci

  • zmlúv o pripojení,
  • zmlúv o spolupráci,
  • zmlúv o prekládkach,
  • iných zmlúv, na základe ktorých sa budované zariadenú dostanú do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná,

projektovú dokumentáciu, bude naša spoločnosť vyžadovať, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná v štandarde, ktorého popis nájdete v týchto súboroch.

DokumentSúbor
Požiadavky na vzhľad a obsah projektovej dokumentácie
(PDF, 737 kB)
Príloha č. 1 Obálka PD – vzor
(PDF, 243 kB)
Príloha č. 2 Textová časť PD – vzor
(PDF, 892 kB)
Príloha č. 3 Spisový obal, dokladová časť – vzor
(DOC, 55 kB)
Príloha č. 4 Obsah PD pre SP  (PDF, 284 kB)
Príloha č. 5 Obsah PD pre realizáciu stavby
(PDF, 1,1 MB)
Príloha č. 6 Obsah PD – legislatívna časť
(PDF, 261 kB)