Servisné a poradenské služby

Odberateľom elektriny pripojeným k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ponúkame služby zabezpečenia, prevádzky a servisu elektrických staníc.

 

Ponúkané služby realizuje prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov a špeciálnej techniky spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.

Služby