Elektrina bližšie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na území západného Slovenska.


Chcem sa pripojiť do distribučnej siete

Ak potrebujete pripojiť nové odberné miesto alebo zmeniť existujúce pripojenie do distribučnej sústavy, pripravili sme pre vás informácie ako na to.

Pripojenie nového odberného miesta 
     do distribučnej sústavy

Zmena existujúceho pripojenia do distribučnej sústavy 

 

Chcem nahlásiť výpadok elektriny

Môže sa stať, že vplyvom nepriaznivého počasia alebo technickou závadou vznikne neželané bezprúdie. Práve preto sme zriadili bezplatnú nonstop telefonickú Poruchovú linku. Na Poruchovú linku môžete zároveň nahlásiť aj poruchy na energetických zariadeniach vo vašom okolí, ako napr. poškodená trafostanica či káble elektrického vedenia.


Chcem zistiť históriu spotreby elektriny

Ak ste pripojení do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a chcete zistiť históriu spotreby elektriny na svojom odbernom mieste, využite modernú elektronickú službu Distribučný portál.

Po vyplnení Registračného formulára vytvoríme účet a zašleme vám prihlasovacie údaje potrebné pre vaše prihlásenie.

Registračný formulár

Vstup do portálu