Distribúcia elektriny

Ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečujeme distribúciu elektriny cez distribučnú sústavu do vašich odberných miest v súlade s právnymi predpismi. Na tomto mieste sa dozviete dôležité informácie týkajúce sa distribúcie elektriny. Môžete si tu stiahnuť vzory tlačív, ktoré súvisia s distribúciou elektriny.

Distribúcia elektriny

Názov dokumentuSúbor
Objednávka rezervovanej kapacity
(PDF, 330 kB)
Hlásenie o meraní statického kondenzátora (PDF, 355 kB)
Splnomocnenie pre zabezpečenie distribúcie (PDF, 288 kB)
Vzor zmluvy o prístupe do DS a distribúcii elektriny (PDF, 269 kB)