Zmena dodávateľa elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je distribútorom elektrickej energie. Elektrinu vám distribuujeme na základe objednávky od vášho dodávateľa elektrickej energie.

Výber dodávateľa

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví si môžete prezrieť kompletný zoznam dodávateľov elektrickej energie na Slovensku.

Väčšinu úkonov súvisiacich so zmenou dodávateľa za vás vybaví váš nový dodávateľ. Odporúčame vám preto požiadať o bližšie informácie o tejto zmene práve vášho nového dodávateľa. 

Zmena pripojenia

Ak ste pripojení, no chcete zmeniť parametre vášho pripojenia.

Viac

Opätovné pripojenie

Ak už vaša nehnuteľnosť bola v minulosti pripojená a chcete sa opätovne pripojiť.

Viac

Nové pripojenie

Ak ešte nie ste pripojení a chcete sa pripojiť do distribučnej siete.

Viac