Opätovné pripojenie odberného miesta

Ak ste už boli odpojení od elektrickej siete a chcete sa opätovne pripojiť, prečítajte si možnosti ako na to.

Kontaktujte svojho dodávateľa elektrickej energie

Žiadosť o vaše opätovné pripojenie do elektrickej siete nám môže zaslať iba váš dodávateľ elektrickej energie.

Ak si nie ste istí, kto je vaším dodávateľom elektrickej energie, túto informáciu nájdete na každej faktúre za elektrinu.

 PREČO JE TO TAK?

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje distribúciu elektriny na základe objednávky od vášho dodávateľa, ktorému za elektrinu platíte.
Viac o fungovaní trhu s elektrinou

Vyplňte/podajte žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave.

  • V uvedenom prípade postupujte rovnako ako pri novom pripojení odberného miesta.
  • Ak chcete Vaše odberné miesto pripojiť a zároveň chcete zachovať jestvujúce technické podmienky pripojenia v rámci zmluvy o pripojení nebudete mať vyčíslený pripojovací poplatok
  • Ak chcete Vaše odberné miesto pripojiť a zároveň chcete  zmeniť technické podmienky pripojenia, uveďte to prosím v žiadosti o pripojenie


Nové pripojenie

Ak ešte nie ste pripojení a chcete sa pripojiť do distribučnej siete.

Viac

Zmena pripojenia

Ak ste pripojení, no chcete zmeniť parametre vášho pripojenia.

Viac

Zmena dodávateľa elektriny

Ak ste pripojení, no chcete zmeniť dodávateľa elektrickej energie.

Viac