Animácia procesu pripájania nového odberného miesta