Skupina ZSE

Skupina ZSE je súčasťou nadnárodnej energetickej skupiny E.ON so sídlom v Düsseldorfe. Materskou spoločnosťou skupiny ZSE je Západoslovenská energetika, a.s.